NOVA ASSOCIACIÓ | 08/11/2005  Ruralcat

ProDelta defensarà l¿activitat agrària al Delta de l¿Ebre

El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, va presidir el passat dissabte, dia 5 de novembre, a Amposta (Montsià), la signatura del conveni ProDelta, Associació de Productors Agraris del Delta de l¿Ebre.

Font: DARP

Font: DARP

ProDelta té com a objectius el foment, la promoció i la defensa de l¿activitat agrària i agroambiental del Delta de l¿Ebre així com la coordinació i representació dels interessos dels particulars adherits a les entitats fundadores, objectius a assolir mitjançant l¿impuls d¿actuacions que permetin assolir una activitat agrària sostenible a les terres del Delta. Així, l¿associació pretén ser un instrument únic que canalitzi i articuli conjuntament amb les administracions públiques amb competències en els diferents àmbits el model d¿activitat agrària en el territori, que en permeti garantir la seva consecució dins el context agroambiental que el caracteritza. L¿associació, sense ànim de lucre i amb seu a Amposta, també neix amb la voluntat de coordinar-se i interaccionar amb els estaments de l¿Administració per a la definició, posada en marxa i execució de plans i programes d¿actuació. Aquests programes estan relacionats amb la producció i l'economia agrària, les mesures agroambientals, l'ús de l¿aigua en el Delta de l¿Ebre, i tots aquells altres aspectes d¿interès i importància al Delta. Durant l'acte de signatura Siurana va estar acompanyat del director general de Desenvolupament Rural del DARP, Jordi William Carnes, i del director general de l¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Josep Tarragó. El signants del conveni van ser el mateix conseller Siurana; el president de la Cooperativa Arrossaires del Delta de l¿Ebre, Agustí Castells; el president de la Cambra Arrossera del Montsià, Francesc Reverter; el vicepresident de la Comunitat de Regants de la Dreta de l¿Ebre, Manel Ferré, i el president de l¿Agrupació de Defensa Vegetal de l¿Arròs i altres conreus al Delta de l¿Ebre, Alfonso Cherta. L¿adhesió a aquest conveni resta oberta a aquelles organitzacions que compleixin els requisits esmentats als estatuts de l¿associació. En són membres fundadors: Arrossaires del Delta de l¿Ebre, Cambra Arrossera del Montsià, Comunitat de Regants de la dreta i Comunitat de Regants de l¿esquerra. A més, l¿associació comptarà amb la col·laboració i el suport tecnològic del DARP, a través de l¿IRTA.