FERTILITZACIÓ | 07/11/2005  Ruralcat

Queda constituït el Consell Rector de GESFER

El Consell Rector del Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (GESFER) ha quedat constituït, a la seu principal del DARP a Lleida. L¿acte ha comptat amb la presència del conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana.

Moment de l'acte de constitució del Consell Rector del GESFER

Moment de l'acte de constitució del Consell Rector del GESFER. Font: DARP

El nou organisme el constitueixen, a més del DARP, els departaments de Medi Ambient i Habitatge, i de Treball i Indústria, així com les entitats ANPROGAPOR, ASAJA, ASOVAC, FAC, FCAC, JARC, PORCAT i UP. GESFER té per objecte contribuir a l¿adequada gestió, tractament o valorització de les matèries susceptibles de ser utilitzades com a fertilitzants i esmenes orgàniques a Catalunya. Es tindrà especial atenció a les matèries de naturalesa orgànica i una cura prioritària de les dejeccions ramaderes, en un marc de respecte al medi ambient i de desenvolupament sostenible de l¿activitat agrària. Segons ha manifestat el director general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, Salvador Puig, amb la constitució d¿aquest consorci es dóna un gran pas endavant en la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes i de les bones pràctiques agràries, i es demostra la voluntat de tot el sector agrícola i ramader per tal d¿assolir un nou model de fertilització orgànica i mineral més sostenible i, d¿aquesta manera, protegir i millorar els aqüífers del país. En el decurs de la reunió, ha estat també designat el gerent del Consorci, Josep Maria Riba i Casaus, enginyer forestal amb experiència en el camp de la gestió empresarial, que ja ha estat presentat als membres del Consell Rector de GESFER. La Generalitat fa una aportació inicial al Consorci de 562.000 euros, entre els tres departaments implicats, si bé GESFER queda adscrit al DARP, que n¿exercirà la tutela administrativa i n¿assumirà el 50 per cent de la càrrega financera. El Departament de Medi Ambient i Habitatge assumeix el 35 per cent del finançament, i el 15 per cent restant va a càrrec del Departament de Treball i Indústria.