SANITAT ANIMAL | 07/11/2005  Ruralcat

El MAPA subvencionarà el sacrifici d'aus de corral amb salmonel·losi

El Ministeri d'Agricultura subvencionarà el sacrifici en escorxador de gallines ponedores afectades o sospitoses de salmonel·losi, arribant fins als 0,80 cèntims per animal, segons un Reial decret aprovat pel consell de Ministres.

Aus de corral.

Aquests ajuts, que caldrà sol·licitar abans de l'1 de febrer de cada any, seran gestionats per l'autoritat competent de la Comunitat autònoma en la qual radiqui l'establiment, tindran un caràcter indemnizatori i s'atorgaran en règim de concessió directa. Amb aquestes subvencions, a les quals podran optar els escorxadors autoritzats per sacrificar aquest tipus d'animals, es finançaran les despeses derivades dels sacrificis i les corresponents al transport previ a l'escorxador. L'import dels ajuts no podrà superar el cost total de l'activitat, ni la quantitat de 0,80 euros per cada animal sacrificat, encara que les Comunitats Autònomes poden completar aquesta quantitat, mitjançant fons propis, sense depassar el límit fixat. Aquest finançament permetrà comptar amb una xarxa d'escorxadors, suficients en nombre i en distribució geogràfica, per poder dur a terme el sacrifici dels animals positius a la salmonel·losi. El sacrifici en escorxadors es planteja com el millor mètode d'eliminació d'aquests animals, ja que en aquests centres es té un control màxim que permeten minimitzar el risc sanitari, tant per a operaris i animals, com per al medi ambient. Al mateix temps, i al centralitzar-se el sacrifici en un punt, es podrà simplificar la gestió documental, tant del programa sanitari de control, com del programa d'ajuts previst.