ACTIVITATS DEMOSTRATIVES | 27/06/2019  Ruralcat

CLIMAVIT21, una eina integral per a l’adaptació de la vinya al canvi climàtic

A l’espai Xarxa-i.cat hi ha disponible un tríptic informatiu sobre CLIMAVIT21. Aquesta actuació forma part de l'activitat de demostració “L’agrometeorologia com a punt de partida per una producció vitivinícola estable i de qualitat en condicions de canvi climàtic en el segle XXI. DO Empordà i DO Pla de Bages. CLIMAVIT21”, finançada a través de l'Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

L'activitat vol proporcionar dades objectives de clima i necessitats hídriques per l'adaptació de la viticultura al canvi climàtic

L'activitat vol proporcionar dades objectives de clima i necessitats hídriques per l'adaptació de la viticultura al canvi climàtic

L'objectiu general de l’activitat és proporcionar dades objectives de clima i necessitats hídriques per l'adaptació de la viticultura al canvi climàtic al llarg del segle XXI.

CLIMAVID21 té com a objectius específics: el monitoratge del canvi climàtic des de 1950 fins als nostres dies a les zones de les DO Pla de Bages i DO Empordà, mitjançant l'anàlisi de les tendències mitjanes de temperatura i precipitació, i del comportament dels extrems; les projeccions climàtiques, índexs agrometeorològics i les necessitats hídriques fins a final de segle XXI de les DO Pla de Bages i Empordà; i els plantejaments amb una visió holística del paisatge on es combina en un tot bosc/conreu/activitat humana/cultura.

Els resultats es plantegen sobretot pels professionals que treballen o es relacionen amb el conreu de la vinya (70.000 hectàrees a Catalunya), tot i que seran extrapolables a d’altres conreus llenyosos i mostraran les bases per aplicar la informació climàtica i els mètodes de càlcul dels índexs agroclimàtics per a diferents conreus herbacis

Aquesta activitat, que té un abast temporal de 2019 fins a 2021, està coordinada per l’IRTA conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Bombers de la Generalitat (GRAF), DO Pla de Bages i DO Empordà, i es coordinarà amb el projecte LIFE MIDMACC LIFE18 CCA/ES/001099. 

Font: DARP

El més llegit

L’Observatori Forestal completa la informació sobre els preus dels biocombustibles a Catalunya

Es posa en marxa el programa INNicia’t per millorar la competitivitat en el sector de la transformació agroalimentària

Es publica l’evolució anual dels preus mitjans de les terres de conreu a Catalunya del 2020