AJUTS | 01/07/2019  Ruralcat

El Departament d'Agricultura abona els ajuts directes de la Política Agrària Comuna

El DARP ha fet un pagament de 834.000 euros dels ajuts directes dissociats, i finalitza així els pagaments dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) de l’any 2018. L’import total d’aquests ajuts ha representat 265.146.199 euros per a 32.088 beneficiaris. Catalunya ha estat una de les primeres Comunitats Autònomes a pagar als agricultors els ajuts directes de 2018.

Catalunya ha estat una de les primeres Comunitats Autònomes a pagar als agricultors els ajuts directes de 2018

Catalunya ha estat una de les primeres Comunitats Autònomes a pagar als agricultors els ajuts directes de 2018

Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l’ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient (altrament dit pagament verd), el complement de joves, i l’ajut del règim de petits agricultors; els ajuts associats agrícoles i els ajuts associats ramaders.

L’import i beneficiaris de cada una de les línies d’ajut són els que consten en el següent quadre:

Com es pot observar, els ajuts dissociats, amb un import de 236.258.662 euros, representen el 89% de l’import del total dels ajuts directes de la PAC, que han anat destinats a 32.088 agricultors de Catalunya

Els ajuts directes formen part del primer pilar de la PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i destinats a atendre sectors agraris específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

*Visualització de les dades de pagament d’ajuts directes 2018 en el portal Dades Obertes:

Per a més informació, gràfic, i mapes de distribució territorial:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/190628_not_pagament_ajuts_directes_2018

Font: DARP

Informació relacionada