FERTILITZACIÓ | 01/07/2019  Ruralcat

Nou Reglament europeu de productes fertilitzants

Aquesta regulació aposta pels fertilitzants i les esmenes d’origen orgànic, segons els principis de l’economia circular, i serà aplicable al 2022.

El nou Reglament s’amplia a altres categories com ara adobs orgànics, esmenes, substrats de cultiu, inhibidors o bioestimulants

El nou Reglament s’amplia a altres categories com ara adobs orgànics, esmenes, substrats de cultiu, inhibidors o bioestimulants

Recentment s’ha publicat el nou Reglament europeu de fertilitzants (Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i del Consell), però que no serà aplicable en la seva totalitat fins al 2022, amb excepció d’alguns articles.

L’anterior Reglament (CE) 2003/2003, centrat exclusivament en els adobs minerals, quedarà doncs derogat. D’aquesta manera, el nou Reglament s’amplia a altres categories com ara adobs orgànics, esmenes, substrats de cultiu, inhibidors o bioestimulants, i permetrà la seva posada al mercat europeu.  

L’abast del Reglament va més enllà dels productes fertilitzants i inclou també aquells destinats a millorar l’eficiència nutricional dels vegetals.

Amb aquest marc regulador dels fertilitzants a Europa es fa un important pas a favor dels principis de l’economia circular. Així, es potencia l’ús de fertilitzants i esmenes orgàniques amb la inclusió de productes com ara el compost i els digerits, actualment molt utilitzats en l’agricultura.

Les noves regles del joc inclouen límits de contaminants específics per a les diferents categories de fertilitzants establertes, des de metalls pesants fins a patògens.

Cal destacar que el Reglament ofereix l’harmonització opcional, de manera que es manté la possibilitat de seguir amb les normes estatals i comercialitzar el producte dins la UE segons el principi de reconeixement mutu. 

Consulta aquí el REGLAMENT (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i del Consell Europeu de 5 de juny de 2019 pel qual s'estableixen disposicions relatives a la posada a disposició en el mercat dels productes fertilitzants UE i es modifiquen els Reglaments (CE) núm 1069/2009 i (CE) núm 1107/2009 i es deroga el Reglament (CE) núm 2003/2003.

Font: Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes