ALIMENTACIÓ ANIMAL | 01/11/2005  Ruralcat

S'inicien els tràmits per aplicar el reglament comunitari sobre la higiene en pinsos

D'acord amb la normativa comunitària, el MAPA i les Comunitats Autònomes han consensuat un model bàsic per als operadors del sector per notificar les seves activitats o sol·licitar la inclusió de locals en el registre general.

Pinso.

El reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es fixen els requisits en matèria d'higiene en pinsos s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2006. La normativa permetrà reforçar el nivell de protecció dels consumidors en relació a la seguretat dels aliments perquè estableix normes específiques en matèria d'higiene en els pinsos, així com una sèrie de condicions i mecanismes que garanteixin la seva traçabilitat i el registre dels establiments del sector de l'alimentació animal. A més, el reglament contempla el principi de responsabilitat que s'aplicarà a tots els operadors del sector des de la producció primària fins a l'alimentació final dels animals. Els operadors del sector de l'alimentació animal hauran de notificar, abans que finalitzi l'any en curs, la relació de tots els establiments sota que intervinguin en qualsevol de les etapes de producció, transformació, emmagatzematge, transport o distribució dels productes destinats a l'alimentació animal. Aquest model bàsic anirà acompanyat d'un annex en el qual es recolliran les principals activitats que seran objecte de declaració.