AJUTS | 30/10/2005  Ruralcat

Els productors de llet reben la prima làctia

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) va començar a fer efectiu el passat 21 d¿octubre el pagament del 90% de la prima làctia 2005 per un import de 7.843.204 euros corresponents a 1.183 productors i una quota de 586.524.705 quilos de llet.

Font: DARP

Així, el DARP ha fet un esforç per avançar aquest pagament i posar a disposició dels ramaders aquest 90%. Els beneficiaris d¿aquesta prima són ramaders, persones físiques o jurídiques, titulars de quota lletera disponible a 31 de març de 2005, sempre que en el període 2004-2005 hagin realitzat lliuraments a un comprador autoritzat o presentat, dins de termini, la declaració de venda directa. L¿ajut establert per la Comissió Europea consisteix en un import unitari de 16,31 euros per 1000 quilos de quota disponible, aquesta campanya s¿ha aplicat un percentatge de reducció del 0.93973680, en haver superat la quota màxima estatal primable que és de 5.66.950 tones. A més, a partir del 4 de novembre es farà efectiu el pagament del 10% restant de la prima làctia, així com el total del pagament addicional als ramaders que compleixin els requisits per obtenir-lo.