PROMOCIÓ AGROALIMENTÀRIA | 19/04/2010  FCIC/AlimenCat

El turisme promociona els productes agroalimentaris

La Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i Begudes (FIAB) ha fet públic el resultat de l'estudi "El turisme estranger com a instrument de promoció dels productes agroalimentaris espanyols", segons el qual els visitants valoren molt positivament la nostra gastronomia i en tornar als seus països s'enduen els productes dels que han gaudit durant les vacances.

pernil salat cont

 

Segons FIAB, Espanya va rebre l'any 2008 gairebé 100 milions de visitants internacionals, dels quals el 59 per cent varen ser turistes, principalment procedents del Regne Unit, Alemanya i França. De fet, el territori espanyol ocupa el tercer lloc en el rànquing mundial de recepció de turistes, i el tercer quant als ingressos que generen. D'aquestes dades s'extreu la importància que té aquest factor per a l'economia espanyola, situant-lo en el 10,7 per cent del PIB.

 
El 88 per cent dels turistes enquestats coneix la nostra gastronomia pels restaurants, i un 78 per cent en pensa que és bona o molt bona, respecte a només l'1 per cent que la valora com a dolenta.
 
Aquest estudi també destaca que augmenta de manera important el consum dels productes espanyols en els països d'origen dels turistes després de visitar el nostre país. De fet, el 61 per cent dels turistes afirma que s'enduen aliments i begudes espanyoles al seu país, tant per a comercialitzar en els seus restaurants com a per ús domèstic.
 
Normalment, aconsegueixen aquests productes als supermercats i hipermercats (66 per cent), tot i que també és molt important la compra en establiments especialitzats i gourmets (46 per cent).
 
Malgrat tot això, el turistes també suggereixen que per tal de millorar les seves compres de productes espanyols al seu país d'origen caldria donar més informació, i millorar l'accessibilitat i la varietat de productes. En aquest sentit, la majoria dels entrevistats varen mostrar el seu interès per rebre més informació sobre els aliments i begudes nacionals durant la seva estada a Espanya i, preferentment, a través de correu electrònic.
 
L'estudi també destaca que abans de visitar Espanya com a turista, el 43 per cent dels enquestats ja consumien aliments i begudes espanyoles. Els productes més consumits amb anterioritat a la seva visita eren el vi i l'oli, i en retornar al seu país d'origen els més demandats continuen essent el vi i l'oli però s'hi afegeix el pernil.