CONGRÉS DEL MÓN RURAL | 26/10/2005  Ruralcat

La formació, eix de l'últim debat de Rural'06

El Congrés del Món Rural va abordar a la localitat lleidatana d'Alfarràs el tema de la 'Formació del factor Humà Agroalimentari' i va constatar la mancança d'una formació global dels pagesos i treballadors del món rural.

Moment de la jornada

Foto: Javier Martínez

Per primera vegada es van reunir tots els àmbits de la formació agrària, convençuts de la necessitat de crear un espai de trobada sota el marc de la Fundació Món Rural per posar en comú experiències i millorar la coordinació.

Cal exigir formació professional al món rural

Segons va explicar Conxita Villar, cap de l¿Àrea Tècnica, "s'ha d'exigir un major compromís quant a formació als professionals del món rural en general i fer entendre que la formació continuada és el secret per un futur competitiu". Al mateix temps, els experts van assenyalar que una formació més global, des de la producció fins al comportament dels consumidors, ha de millorar la viabilitat de les explotacions. Rural'06 creu que les mateixes institucions han d'oferir recursos als pagesos i, al mateix temps, d'exigir més en formació quan es parla de món rural. Per exemple, per accedir a les ajudes comunitàries per a la millora de la qualificació professional (aprovades el passat 5 d'abril), la normativa "només obliga a assistir a un 80% de les hores lectives", en total unes 150 hores. Durant la jornada es va detectar una falta d'entesa entre la oferta formativa i les demandes reals dels professionals del sector i la necessitat de posar més èmfasi a la formació bàsica dels obrers del camp i perfilar-ne les línies. Aquest grup de professionals és els que s'ha deixat més de banda a nivell formatiu i on s'inclou gran part de la mà d'obra estrangera.

El futur es troba en la formació continuada

Ajudes com les comunitàries per millorar la qualificació professional estan destinades a titulars d'explotacions prioritàries i serveixen d'al·licient per potenciar la formació continuada, molt important per l'actualització dels treballadors. En aquest punt les noves tecnologies juguen un paper clau, així com la motivació dels propis formadors. També la formació a distància, segons Rural'06, ha de passar a ser una opció complementària de primer ordre. Pel que fa al sector agrari, existeixen possibilitats molt àmplies que passen per la formació d'empresaris o pagesos, com ara les Escoles de Capacitació Agrària -n'hi ha 14 a tot Catalunya-, la formació continuada -adminsitrada per Treball per concurs- i la formació tècnica superior, en mans d'universitats. Cal destacar, en aquest últim cas, l'evolució positiva de la oferta universitària degut a la diversificació dels estudis -enginyers agrònoms, enginyers forestals, biotecnologia...- i un augment de dones que hi accedeixen

Informació relacionada