SUBVENCIONS | 25/10/2005  Ruralcat

El DARP aprova les bases dels ajuts a les llotges de contractació

El Departament d¿Agricultura ha donat a conèixer l'Ordre que aprova les bases dels ajuts a l¿actualització i la modernització de la logística d¿informació de les llotges de concentració de productes catalanes.

Ordinador portàtil i perifèrics

La subvenció serà fins a un màxim del trenta per cent de la despesa aprovada que correspon a l¿import de les factures corresponents, sense l¿IVA. El termini de presentació de sol·licituds és d¿un mes comptat a partir de la publicació de l¿Ordre al DOGC el passat dimarts, 18 d¿octubre. L¿objecte d¿aquests ajuts el constitueixen l¿adquisició d¿equips informàtics i perifèrics. Els mercats electrònics són cada vegada més importants com a suport de les diverses etapes de la cadena de subministrament i d¿informació en el sector agrari. Aquest mercat ajuda a la tasca dels productors, transportistes, transformadors, majoristes, etc. La mateixa naturalesa del sector agrari fa que les llotges necessitin disposar de serveis logístics integrals que poden consistir en serveis de reserva, seguiment i conciliació de comandes. Tanmateix, cal millorar els sistemes de compravenda, del tipus tauler d¿anuncis o tauler de preus, i disposar de pàgines web per tal que les llotges intervinguin oferint serveis financers, logístics i de consultoria. És per això que els mercats tradicionals on es feien les transaccions han hagut de transformar la seva estructura de funcionament i els seus mitjans operatius per adequar-se a les noves necessitats.