TREBALL | 20/10/2005  Ruralcat

El 2006 s'aplicarà un nou Règim d'Autònoms

Les tres organitzacions professionals agràries ASAJA, COAG i UPA han signat un acord amb el Govern per a la conversió del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social (REVES) en un sistema especial dins el del REPTA.

Una dona en un camp de vinyes.

A partir de l¿1 de gener de 2006 s'aplicarà un sistema especial per a l'agricultura dins el Règim d'Autònoms (REPTA). Els agricultors i ramaders per compte propi tindran les mateixes prestacions que els Autònoms, però amb una menor cotització atenent a les especificitats del sector primari. Els agricultors i ramaders passaran a un sistema de major protecció, elevant les prestacions dels treballadors per compte propi. També milloraran la seva productivitat, ja que podran contractar a dues persones per compte aliè i diversificar la seva activitat sense haver de canviar de règim. Cal destacar que es facilitarà la incorporació dels joves i de les dones, reduint un 30 per cent la cotització en els tres primers anys als cònjuges i als menors de 40 anys. L'agricultor per compte propi podrà contractar fins a dos fixos o el seu equivalent en 546 jornades reals. Els agricultors i ramaders per compte propi tindran un tipus de cotització del 18,7 per cent enfront del 26 per cent del REPTA, atenent a l'especificitat del sector, i passaran a cobrar una pensió de 735 euros en comptes dels 577 euros anteriors. Aquest nou sistema no suposa un canvi en els requisits a complir, com el caràcter professional d'agricultors i ramaders, un nombre màxim de 2 jornades anuals completes per explotació i un límit de renda equivalent al 75 per cent de la base màxima de cotització a la Seguretat Social, entorn de 25.320 euros l¿any 2005. El compliment d'aquests requisits permetrà un tipus de cotització bonificat per a la base mínima, equivalent a l'actual, mentre que les cotitzacions addicionals voluntàries tindran un tipus superior. La reforma suposarà una primera incorporació al pressupost de 2006 de les bases, tipus de cotització i bonificacions pactades, i la tramitació posterior de les reformes legals acordades. L'augment de les bases de cotització es realitzarà paulatinament, en tres exercicis, amb una elevació de 60 euros mensuals a l'any.