GRUPS OPERATIUS | 09/07/2019  Ruralcat

El DARP resol les sol·licituds d’ajut de la convocatòria 2018 per a la realització de projectes pilot innovadors

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat la resolució de les sol·licituds d’ajuts a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors, que es van convocar mitjançant la Resolució ARP/1282/2018, de 8 de juny.

Des de l’any 2015, s’ha subvencionat la participació de 420 empreses i entitats del sector

Des de l’any 2015, s’ha subvencionat la participació de 420 empreses i entitats del sector

A través d’aquesta resolució s’ha aprovat 37 sol·licituds de projectes pilot innovadors, en què hi participen un total de 174 empreses. Aquests projectes generen una despesa en innovació de 6.126.849 euros a les empreses implicades, dels quals es subvenciona un total de 4.373.865 euros. Aquest ajut està cofinançant en un 57% pel pressupostos del DARP i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

Els projectes aprovats abasten temàtiques molt diverses relacionades amb el sector agrícola, ramader i forestal, com per exemple la gestió de les dejeccions ramaderes, la millora del benestar animal, innovacions en el processat d’aliments, desenvolupament de nous productes i comercialització de fustes locals, entre d’altres. 

L’ajut per a la realització de projectes pilot innovadors s’emmarca dins de l’operació de Cooperació per a la Innovació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, amb cofinançament del FEADER. Aquests ajuts compten amb una dotació total de de 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació i tenen com a objectiu facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors.

El passat 1 de març es van resoldre les sol·licituds d’ajuts destinats al plantejament i redacció de projectes innovadors, per un import total de 94.648,57 euros. Mitjançant aquesta resolució es va aprovar 11 projectes d’aquesta tipologia.

Des de la primera convocatòria dels ajuts a la Cooperació per a la Innovació, l’any 2015, s’ha subvencionat la participació de 420 empreses i entitats del sector en projectes d’innovació.

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet al sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena).

La innovació és una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea (UE), fonamental per a promoure un sector agroalimentari i forestal eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats i per a afavorir la seva competitivitat i diversificació.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulgaran a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat) i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Font: DARP

El més llegit

L’Observatori Forestal completa la informació sobre els preus dels biocombustibles a Catalunya

Es posa en marxa el programa INNicia’t per millorar la competitivitat en el sector de la transformació agroalimentària

Es publica l’evolució anual dels preus mitjans de les terres de conreu a Catalunya del 2020