FERTILITZACIÓ | 19/10/2005  Ruralcat

Prop d'un centenar d'explotacions s'han donat d'alta al Pla d'adobatge

En només tres setmanes des de la seva presentació a la Fira de Sant Miquel de Lleida, ja s'han incorporat gairebé 100 explotacions al Pla d'adobatge de RuralCat. Són agricultors que han escollit aquesta eina per fer els càlculs de la fertilització adequada per als seus conreus de blat, ordi i panís.

Camp de panís

Camp de panís. Foto: J. Lloveras

Aquestes dades fan palesa la bona acollida que el Pla d'adobatge està tenint entre els usuaris registrats de RuralCat, que poden utilitzar-la de forma gratuïta. A més, l'eina conserva les dades introduïdes de cada explotació i parcel·la, així que l'agricultor només ha d'introduir-les una vegada. El Pla d'adobatge possibilita el càlcul de la recomanació d'adobatge nitrogenat per a cada parcel·la d'una mateixa explotació, tenint en compte el conreu que s'hi vol plantar i el tipus d'adob que s'hi vol aplicar. A més, l'eina permet incloure les dades del cultiu precedent i dels adobs nitrogenats i orgànics aplicats en campanyes anteriors, informació que s'utilitza per calcular la fertilització adequada pel cultiu actual. En cas que el pagès disposi d'anàlisis de nitrats, fòsfor i potassi del sòl i de nitrats de l'aigua de reg, també pot incloure-les, per tal que els resultats siguin més acurats. Com a complement a aquesta nova eina, RuralCat ofereix una complert apartat de Fertilització, elaborat per les autores del Pla d'adobatge, les enginyeres de la Universitat de Lleida, Rosa Maria Teira i Núria Ubach. En aquest apartat, a més de poder fer consultes a les expertes, s'hi inclou una completa informació sobre la fertilització de conreus, amb bones pràctiques agràries que cal dur a terme, un seguit de documents tècnics, la normativa vigent i enllaços d'interès d'institucions, programes de gestió de dejeccions i empreses.

Informació relacionada