CONGRÉS DEL MÓN RURAL | 19/10/2005  Ruralcat

L'accés a les TIC és essencial per al desenvolupament rural

El Congrés del Món Rural va abordar a la localitat de Breda (La Selva) el tema de l¿accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) al món rural i va posar de manifest el dèficit actual d¿infraestructures que afecta les zones rurals.

Font: Toni Torrillas

Font: Toni Torrillas

Els experts van constatar que l¿accés baix o nul a les xarxes de telecomunicació suposa un problema per al desenvolupament del territori i fa més evident el desequilibri existent. Joan Cortés, director de sector públic de GEC Grup UOC, va anar diseccionant el grau de penetració i ús de les TIC a la Unió Europa, Espanya, Catalunya i zones rurals, fent palès que existeixen símptomes de fractura digital aplicant criteris territorials. Es va constatar, però, la conveniència de fer un estudi en profunditat de la situació de les TIC al món rural català, enquadrat, per exemple, en el Projecte Internet Catalunya (PIC). Segons va explicar Conxita Villar, cap de l¿Àrea Tècnica del Congrés, "ens trobem cada cop amb més eines telemàtiques i més avenços en l¿àmbit de la comunicació que no es poden portar a la pràctica a moltes zones rurals per la manca d¿un accés òptim a la xarxa". Rural¿06 creu que és bàsic, per tant, que les administracions apostin de forma clara per corregir aquesta dinàmica i treballar perquè les àrees rurals ofereixin serveis en les mateixes condicions tecnològiques i econòmiques que en les àrees urbanes. En aquest sentit, el Pla Director d¿Infraestructures de Telecomunicacions preveu una inversió 233,8 milions d'euros per al desplegament de la xarxa de banda ampla fixa, de la banda ampla rural i de torres de telecomunicacions; per a comunicacions mòbils, s'han pressupostat 55,3 milions d'euros per assegurar la cobertura a tot el territori.

El mercat ignora les zones més despoblades

Conxita Villar va comentar que "l¿accés a les TIC sempre ha estat condicionat a un mercat d¿oferta i demanda que discrimina el món rural per la baixa densitat de població". A més de contextualitzar la situació actual, el Grup de Treball de Rural¿06 va exposar diferents exemples d¿aplicació de les TIC que ajuden a gestionar millor les explotacions agràries. Un d'aquests exemples va ser la intervenció del responsable de l'Àrea de Comunicació i Difusió de la Subdirecció General d'Innovació Rural i director del projecte RuralCat, Joan Salvador Minguet, qui va oferir una breu presentació d¿aquest projecte i algunes de les fites aconseguides en els seus ja quasi tres anys de vida, així com alguns dels reptes de RuralCat de cara a 2006. Amb anterioritat, Gabriel Esquius, del Servei de Formació Agrària, va exposar la tasca formativa a distància en modalitat on line que aquest servei del Departament d¿Agricultura està realitzant a través de RuralCat. Laura Lorenzo, de la Subdirecció General d¿Innovació Rural, va destacar també alguns serveis i continguts que s¿ofereixen des de RuralCat com els avisos SMS d¿alertes fitosanitàries, de risc de baixes temperatures i de recomanacions de reg , o aplicatius on line com l¿e-bandes, per a la gestió de grandes de conills, o l¿eina per elaborar el pla d¿adobatge, recentment presentada a la Fira de Sant Miquel. Emili Giralt, Director del Projecte Pirineu Digital de la Secretaria de Telecomunicació i Societat de la Informació de la Generalitat, va indicar que "afirmar que el món agrari és reaci a utilitzar les noves tecnologies de la informació és fals. S¿ha demostrat que, si el pagès té a l¿abast les eines que proporcionen les TIC, les utilitza i en treu rendiment".

Projecte Pirineu Digital

Giralt va destacar la necessitat de portar a terme projectes com el Pirineu Digital que ha fet arribar la banda ampla al 60% dels nuclis de població habitats de la zona oest de Catalunya (en una primera fase) i que ha atès la demanda de zones com l¿Alt Pirineu, l¿Aran i les Terres de l¿Ebre, territoris on la implantació de les TIC ha estat molt deficitari. Per la seva banda, Conxita Villar va destacar el paper fonamental dels telecentres i ha subratllat el paper de les TIC aplicades al serveis. Les conclusions alimentaran els continguts de l'Assemblea Territorial sobre "La recerca, el desenvolupament i la innovació agroalimentària" que tindrà lloc a Reus el proper 2 de desembre.

Informació relacionada