AJUTS | 11/07/2019  Ruralcat

Convocatòria per a desenvolupar una indústria competitiva, circular i baixa en carboni de l’Horizon 2020

Aquests ajuts aborden un seguit de reptes centrats en dos temes principals: l’economia circular i les indústries baixes i/o netes en carboni. La investigació i la innovació que implementaran aquestes dues prioritats contribuiran significativament a la modernització dels processos industrials i a les noves formes de dissenyar productes i models de negoci.

La data límit per a presentar les candidatures és el 05/02/2020

La data límit per a presentar les candidatures és el 05/02/2020

La naturalesa transversal de la convocatòria ha de conduir a una millor cooperació i integració entre sectors i cadenes de valor, tot afavorint els dos objectius principals. Alhora, els guanys ambientals, climàtics, econòmics i socials s’han de valorar amb perspectiva, a partir del cicle de vida complet, incloent-t’hi els processos de producció i reciclatge, materials i productes.

La convocatòria s’emmarca dins del programa de treball i finançament europeu 2018-2020 de l’Horizon 2020 que, amb un pressupost global de 77.000 milions d’euros, dedica grans esforços al finançament de la recerca, la innovació i la competitivitat. 

Destaquem les temàtiques següents:

ERA-NET en materials, donant suport a l’economia circular i als objectius de desenvolupament sostenible.
Pressupost: 15M €.

Innovació en matèries primeres per a l’economia circular: sistemes de processament, reutilització, reciclatge i recuperació sostenibles.
Pressupost: 40M €

Accions de suport a la política de matèries primeres per a l’economia circular – xarxa d’experts sobre matèries primeres fonamentals.

Pressupost: 3M €

Desenvolupar, implementar i avaluar un sistema de gestió d’informació de productes orientat a l’economia circular per a productes complexos al llarg del seu cicle de vida.

Pressupost: 15M €

La data límit per a presentar les candidatures és el 05/02/2020.

Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Informació relacionada