GRIP AVIAR | 16/10/2005  Ruralcat

La UE acorda mesures d'aïllament en granges i un sistema ràpid d'alerta

Els experts de la Unió Europea han acordat l'aïllament, mitjançant xarxes i altres tècniques, de granges avícoles situades en zones de risc de contagi de grip aviar per contacte amb aus migratòries.

Niu de cigonya

A més, s'endegaran sistemes ràpids d'alerta per a la detecció de l'epizoòtia en granges, per assegurar que qualsevol indici pugui ser comunicat ràpidament a les autoritats sanitàries. Segons Arnaldo Cabello, subdirector espanyol de sanitat animal, el Comitè Permanent de la Cadena Alimentària de la UE ha acordat aquestes mesures "per minimitzar el contacte de les aus migratòries amb les espècies destinades a la producció alimentària". El pas d'aus en migració es considera una via de propagació important de la malaltia. L'aïllament de granges mitjançant xarxes afectarà a instal·lacions a l'aire lliure o en llocs tancats i s'aplicarà en zones que cada país comunitari determini com de risc, per les característiques de les explotacions, la zona on es trobin o l'afluència d'ocells migratoris. Pel que fa als sistemes ràpids d'alerta, s'establiran criteris específics, com la disminució en la producció d'ous o l'augment de la mortaldat, que serviran per alertar els ramaders sobre els símptomes que han de comunicar a les autoritats veterinàries. Les actuacions acordades pel comitè d'experts s'aprovaran formalment per la Comissió Europea en el propers dies i es centraran en tasques de bioseguretat, que inclouen el reforçament dels controls sanitaris.

El perill de les migracions d'aus i la concentració d'aus de granja

Els experts consideren que les àrees amb més perill de contagi poden ser les properes a zones humides o les situades en zones de pas d'aus en migració, així com els punts de cria a l'aire lliure. El risc de contagi també es considera alt en explotacions amb una alta densitat d'animals i en les que es realitzin molts trasllats amb altres granges. Totes aquestes mesures han estat acordades en una reunió urgent del Comitè Permanent de la Cadena Alimentària de la UE, en reacció als casos de grip aviar detectats a Turquia i Romania, que s'han confirmat com molt perillosos. En aquests moments s'ha prohibit les importacions d'aus, plomes i productes avícoles d'ambdós països fins abril de 2006. A més, les autoritats sanitàries també es troben alerta pels possibles casos detectats a Bulgària, país veí de Turquia i Romania. A Espanya, el Ministeri d'Agricultura ha reforçat les inspeccions fronteres i la presència de veterinaris a les duanes. Segons Josep Puxeu, secretari general d'Agricultura, "ens preocupa més el trànsit de persones que transporten animals que el de mercaderies, ja que aquest darrer està molt controlat als llocs d'inspecció".