REG | 12/07/2019  Ruralcat

Conveni marc de cooperació científica en matèria de regadius

Aquest conveni signat entre la Universitat de Girona i el DARP permetrà potenciar la col·laboració en projectes de recerca, innovació, i actuacions de transferència de coneixement i tecnologia en l’àmbit del reg a Girona.

Aquest conveni de cooperació científica permet tenir un marc comú de col·laboració

Aquest conveni de cooperació científica permet tenir un marc comú de col·laboració

La Universitat de Girona (UdG) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) han signat recentment un conveni marc de cooperació científica que estableix un marc estable de col·laboració entre ambdues institucions en matèria de regadius.

Entre els objectius del conveni destaca promoure les relacions de caràcter formatiu, científic i tecnològic en l’àmbit dels sistemes i tecnologies de reg; desenvolupar activitats de recerca, innovació, desenvolupament tecnològic, formació i divulgació en matèria de regadiu; i fomentar la col·laboració tècnica, l’intercanvi d’informació, publicacions, etcétera i incentivar el debat i l’intercanvi d’experiències entre ambdues institucions.

L’acord s’impulsa des del Grup de Recerca en Enginyeria i Gestió del Reg de la UdG i la subdirecció general d’Infraestructures Rurals del DARP, amb interessos comuns en el camp de la formació, la recerca, i la innovació en tecnologies i sistemes de reg.

Aquest conveni de cooperació científica permet tenir un marc comú de col·laboració tant en projectes actuals que desenvolupen ambdues institucions com futurs. 

Font: DARP

Informació relacionada