FORMACIÓ | 04/10/2013  RuralCat/DAAM

L'ECA de l'Empordà ha ofert formació a 327 persones al setembre

L'ECA de l'Empordà, durant el mes de setembre del 2013, ha portat a terme una sèrie d'activitats en l'entorn de la indústria agroalimentària, que li ha suposat el pas de 327 persones

Imatge d'una de les jornades. Font:DAAM

Imatge d'una de les jornades. Font:DAAM

Aquestes accions han estat repartides pel territori català des de Monells (Baix Empordà) a Vic (Osona).

Han estat de diferents aspectes al voltant de la seguretat alimentària, com poden ser Taller pràctic de food defense, realitzats a Vic i Monells. 

En l’àmbit de l’elaboració, es van fer dues jornades: una sobre el pa i l’altra d’elaboració artesanal de cervesa, amb un gran èxit d’assistència.  
 
També en l’àmbit tecnològic es va fer un curs de com modificar la textura d’un producte, adreçat als diferents tipus d’indústria alimentària, i interaccions entre envasos i aliments, tema que en l’actualitat té una gran transcendència.
 
Més adreçada al sector primari de la agroindústria, es va realitzar una jornada sobre higiene en l’elaboració de pinsos i cereals per a la alimentació animal.