AJUTS | 18/07/2019  Ruralcat

Agricultura aprova els ajuts del FEMP 2019 per fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles i comercialitzar els productes pesquers

Es tracta d’ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) al desenvolupament local, cofinançats en un 75% per la Unió Europea i un 25% per la Generalitat de Catalunya

S’han aprovat 5.322.995 euros d’ajudes que dinamitzaran unes inversions al sector pesquer

S’han aprovat 5.322.995 euros d’ajudes que dinamitzaran unes inversions al sector pesquer

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2019 adreçats a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles i a comercialitzar i transformar els productes pesquers.

S’han aprovat 5.322.995 euros d’ajudes que dinamitzaran unes inversions al sector pesquer, de l’aqüicultura i de la comercialització i transformació de productes pesquers de 13.495.990 euros.

En total, s’han aprovat 90 projectes que generaran una inversió de 13.495.990 d’euros d’acord amb la distribució següent:

                        

Els ajuts FEMP al desenvolupament local estan cofinançats en un 75% per la Unió Europea i un 25% per la Generalitat de Catalunya.

El 59% de les operacions subvencionades correspon a projectes destinats a fomentar un sector pesquer sostenible, l’11% a l’aqüicultura i el 30% a la comercialització i transformació dels productes pesquers. Les operacions es desenvoluparan en 33 municipis catalans. 

Garantir la competitivitat del sector pesquer i aqüícola és una de les prioritats de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 (EMC) en el sentit de reforçar el sector primari com un dels puntals de l’economia blava del país.

Font: DARP