COL·LABORACIÓ SOBRE MAQUINÀRIA | 06/10/2005  Ruralcat

Els Premis a la Innovació a la Fira de Sant Miquel

En Carles Bernat, professor de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, reflexiona sobre la modernització de la maquinària, en base als premis d'innovació que es van lliurar en el marc de la Fira de Sant Miquel i l'Eurofruit, a Lleida.

Nou Commander SafeTrack. Font: Fira de Lleida

Nou Commander SafeTrack. Font: Fira de Lleida

Un dels elements més interessants en aquests darrers anys, 9 per ser precisos, ja que aquest és el número dels dos Concursos (Innovació tecnològica i seguretat en el disseny de màquines agrícoles, i Innovacions en el sector fructicola), de la Fira de Sant Miquel, és el resultat d'ambdues conteses que acostuma a palesar l'interès dels Jurats, que volen reflectir el del Sector, i donar una imatge de l'evolució d'aquest. Enguany els premis van recaure en els següents productes. De fet, en les següents "màquines" que continuen essent l'element "estrella" del Concurs malgrat els esforços del Jurat per animar a la presentació d'altres productes. El primer Premi a la Innovació Tecnològica va correspondre a l'empresa Teyme Tecnologia Agricola, S.L. pel seu polvoritzador hidropneumàtic, especialment pel seu nou grup de ventilació PVS-915 que permet un estalvi notable de combustible per cabal d'aire produït. El segon premi a Ilemo-Hardi, S.A.U., pel polvoritzador Commander, per la gestió general de l'aigua i el producte actiu amb els nous filtres "Easy Clean" i "Cyclon". El tercer premi fou atorgat a C.M.Alcay, S.L. per la seva trituradora extensible i abatible model TRICON, adaptable a qualsevol amplada de carrer per la trituració de restes de poda. Com veiem, els costos de producció, en un moment en què els productors de fruita dolça estan molt preocupats per la caiguda radical dels preus de venda, són un tema de màxima actualitat. El respecte pel medi ambient és un altre dels temes que condicionen moltes de les decisions al voltant de l'explotació agrícola i que, en definitiva, a més o menys curt termini tenen també una traducció en termes econòmics. Pel que fa al Concurs d'Innovació Fructícola es va atorgar el primer premi a l'empresa Rubinat Electrònica Industrial, per l'omplidor de palox en sec, de la marca holandesa Greefa, model GBF, que presenta la novetat que el palox buit puja fins el capçal rotatiu per on va sortint la fruita i va baixant a mesura que s'omple. Junt amb els sistemes de control i d'amortiment s'aconsegueixen uns resultats, en termes de disminució dels cops i macadures que pugui sofrir la fruita, comparables amb els d'omplidors d'aigua de les grans línies de pre-calibrat. El segon premi va correspondre a l'empresa Agco Iberia, S.A. pel tractor Fendt 209T, amb suspensió hidropneumàtica davantera, amb anivellació automàtica i sistema anti-cops. Disposa d'uns acumuladors de nitrogen que absorbeixen totes les càrregues mitjançant un bloc hidràulic i un sistema electrònic independent. Tornem a trobar la preocupació pels costos de producció, en aquest cas la disminució i el control d'eventuals defectes en la cadena d'elaboració, i un altre element, habitual en gairebé totes les operacions agrícoles, la cura pel confort de l'operari, en aquest cas el tractorista, que a la llarga resulten sempre en una major seguretat en el treball. Carles Bernat, professor de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona