AJUTS | 05/10/2005  Ruralcat

El DARP ha començat a pagar les mesures agroambientals

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) ja ha iniciat el pagament corresponent a les mesures agroambientals per un import total que aquest any superarà a Catalunya els 18,5 milions d¿euros.

Camp de cereals.

El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, ha presentat a la Subdelegació Territorial del Govern de la Generalitat a l¿Alt Pirineu i l¿Aran, a Talarn, l¿acció de Govern a les comarques pirinenques. La novetat d¿enguany se centra en la inclusió d¿una nova línia d¿ajut de millora per pastures en ramaderia equina. Des de l¿1 d¿octubre s¿ha començat a pagar una part d¿aquest import equivalent a 10.000.699 euros corresponents a 7.687 expedients. Aquest primer abonament correspon a les següents línies:
  • apicultura per a la millora de la biodiversitat
  • actuacions en prats i pastures
  • agricultura i ramaderia ecològiques
  • producció integrada
Així, en concepte d¿ajut a l¿apicultura per a la millora de la biodiversitat s¿ha iniciat el pagament d¿un total de 499.618 euros, que corresponen a 84 expedients d¿arreu de Catalunya. L¿import corresponent a aquest primer pagament a les comarques de Lleida se situa en 127.271¿, 12.525 dels quals corresponen a tres comarques del Pirineu: Alt Urgell, Pallars Jussà i Val d¿Aran. L¿objectiu és la millora de la biodiversitat en els ecosistemes propis de la devesa, prats i pastures on puguin existir espècies relictes. Pel que fa a les actuacions per al manteniment de prats a les explotacions ramaderes extensives d¿àrees de muntanya, l¿objectiu és la conservació dels ecosistemes agraris i els seus recursos, amb una gestió racional dels aprofitaments ramaders i de la coberta vegetal, i amb respecte a les càrregues ramaderes admissibles. Aquest concepte ha comportat el pagament de 316.644¿ corresponents a 413 expedients, 384 dels quals són referents a les comarques del Pirineu per un muntant total de 275.663 euros. A més, en data 7 d¿octubre es farà efectiu els pagaments previstos per a altres línies com la d¿agricultura ecològica, ramaderia ecològica i producció integrada.