AJUTS | 19/07/2019  Ruralcat

Licitació per a la provisió d'assessorament científic en qüestions pesqueres

L’objectiu de la licitació, amb un pressupost de 4 milions d’euros, és proporcionar a la Direcció General d’Afers Marítims i Pesca de la Comissió Europea assessorament científic expert sobre qüestions relacionades amb la conservació dels ecosistemes marins, els recursos biològics marins i la gestió de les reserves pesqueres.

La data límit per a presentar les candidatures és el 30 de setembre de 2019

La data límit per a presentar les candidatures és el 30 de setembre de 2019

Amb aquesta licitació es pretén seleccionar experts altament qualificats en ciències relacionades amb la pesca per tal d’oferir els millors consells científics que s’empraran, a petició, per mitjà de sol·licituds de servei específiques.

El contractista també haurà de proporcionar estudis específics i participar en certes reunions d’acord a les necessitats i prioritats identificades per la Direcció General d’Afers Marítims i Pesca i l’autoritat contractant.

La licitació consistirà bàsicament en la realització d’estudis i serveis que sovint es duran a terme en terminis relativament ajustats.

La data límit per a presentar les candidatures és el 30 de setembre de 2019.

Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Informació relacionada