AJUTS | 22/07/2019  Ruralcat

El Departament d'Agricultura abona els ajuts per a la ramaderia i l’agricultura ecològica de l'any 2018

Aquests ajuts, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Els ajuts volen compensar el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient

Els ajuts volen compensar el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient

El Departament d’Agricultura ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a la campanya 2018 de l’ajut per a la ramaderia ecològica, per un import total de 5.173.381,25 euros, i del 68% de l’ajut a l’agricultura ecològica que correspon al primer pagament, per 4.752.587,72 euros.

L’objectiu de l’ajut a la ramaderia ecològica és compensar el lucre cessant i l'increment de costos associats a pràctiques respectuoses envers el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, l'operació té en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la disminució de la densitat animal, i també la disminució dels transports d'animals entre granges de cria i d'engreix. Així mateix, també preveu la variació en els costos per l'increment de la despesa relativa a la major dedicació dels productors i la inclusió de farratges ecològics en la dieta, en substitució d'una dieta únicament basada en pinsos concentrats.

Aquest pagament es fa efectiu a 540 beneficiaris de 29 comarques, i té un impacte sobre 73.860 hectàrees.

Pel que fa a l’ajut a l’agricultura ecològica, l’objectiu és compensar el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, l’operació té en compte els costos addicionals en la fertilització i l’ús de mitjans de sanitat vegetal certificats, i l’increment de mà d’obra que solen tenir la majoria d’operadors ecològics. Així mateix, també contempla la variació en el rendiment productiu i en el preu de venda dels productes certificats. En tots els sectors s’estableix un ajut per als cultius qualificats d’ecològics i un altre específic per a període de conversió.

Aquest pagament es fa efectiu a 2.053 beneficiaris de 40 comarques, i té un impacte sobre 36.907 hectàrees de conreu.

Segons les dades de l'Observatori del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) de l'any 2018, a Catalunya hi ha 3.859 operadors d'agricultura ecològica, que abarquen 210.818 hectàrees de conreu, principalment vinya (41%), oliveres (20%) i cereals i lleguminoses en gra (18%). Pel que fa a la ramaderia ecològica, hi ha 927 explotacions ramaderes, principalment dedicades a vaquí de carn (51%), oví de carn (12%) i cabrum i equí (10% respectivament). 

Font: DARP