RESOLUCIÓ JUDICIAL | 03/10/2005  Ruralcat

Europa reconeix l'ús agrícola de fems i purins com a pràctica d'adobatge

El Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees ha sentenciat que l'ús agrícola de purins i fems com adob, així com el seu emmagatzematge per a ús agrícola, queda exempt de l'aplicació de la Directiva de Residus, sent possible la seva utilització com subproducte fertilitzant.

Maquinària d'adobatge

Font: MAPA

Amb aquesta resolució del Tribunal, es desestimen les imputacions efectuades per la Comissió en relació amb la utilització agrícola dels purins en una granja de porcí de Vera, a Almeria, i a la gestió dels fems en la zona de Baix-Ter a Girona, que van originar la presentació de demandes per incompliment de Directives mediambientals. El procés per al reconeixement dels arguments defensats per Espanya, davant la demanda presentada per la Comissió de les Comunitats Europees, ha estat objecte d'una llarga tramitació que ha durat prop de tres anys. En aquest període, la Direcció General de Ramaderia ha defensat la consideració dels purins i fems com subproductes fertilitzants per a ús agrícola. La sentència del Tribunal ha reconegut finalment que, encara que la femta animal, orina i fem no tractats, estan inclosos en la llista del Catàleg de Residus, això no implica la seva consideració com a tals quan la seva aplicació està destinada a fins agrícoles. Això permetrà en el futur clarificar la gestió agrícola de fems i purins en la seva utilització com adobs. S'elimina així la controvèrsia que, en moltes ocasions, ha suposat per als ramaders aquesta pràctica d'adobatge, de gran utilitat a Espanya, donat els baixos índexs de matèria orgànica que tenen la majoria dels nostres sòls. Així mateix, el Tribunal manifesta expressament que l'ús d'aquests subproductes no només poden ser aplicats en els terrenys de l'explotació on es generen, sinó que també serà possible usar-los en terrenys agrícoles concertats pels ramaders que no disposin de prou superfície agrícola pròpia.