AJUTS | 25/07/2019  Ruralcat

Un total de 918 entitats catalanes van rebre fons europeus competitius entre 2014 i 2017

Un nou estudi ha analitzat la participació catalana en les diferents línies i programes de finançament de la Unió Europea de naturalesa competitiva entre els anys 2014 i 2017. El 3% dels ajuts estaven dedicats a projectes de medi ambient, desenvolupament rural i pesca.

La major part d’aquests recursos financen projectes d’innovació, recerca i salut

La major part d’aquests recursos financen projectes d’innovació, recerca i salut

Un total de 918 entitats amb seu a Catalunya (953 si es compten les persones físiques) han estat beneficiàries de fons europeus competitius entre els anys 2014 a 2017, de les quals hi ha 549 empreses amb seu a Catalunya. Tenen la consideració de fons europeus competitius aquells programes de finançament gestionats directament per la Comissió Europea o les seves agències executives.

Aquestes entitats van participar en 2.479 projectes finançats per la UE, que representa el 28% del total de projectes amb participació espanyola, i han obtingut un total de 972,2 milions d’euros, el 21% del total del finançament europeu captat per entitats espanyoles.

El 23% del total d’entitats beneficiàries del país són a Catalunya, principalment a les comarques de Barcelona. En el conjunt del període, Catalunya ocupa la posició 14 a la UE 28 en percepció de fons, per davant d’estats com Finlàndia, Hongria i Irlanda.

                                 

La major part d’aquests recursos financen projectes d’innovació, recerca i salut. Els àmbits de finançament amb major participació d’entitats amb seu a Catalunya són la innovació, recerca i salut, que obté el 78% dels recursos; la cooperació al desenvolupament i acció exterior, amb el 10%; medi ambient, desenvolupament rural i pesca obté el 3% dels recursos aconseguits; infraestructures, energia i transport, també el 3%; i ensenyament, joventut, formació i ocupació rep el 2% dels recursos percebuts.

Els programes que concentren la major part dels recursos són Horizon 2020, el programa d'ajuda humanitària, el programa LIFE i el Mecanisme Connectar Europa. El principal tipus de finançament obtingut per les entitats amb seu a Catalunya és el de les subvencions (grants), amb el 97% del finançament captat. 

Aquestes són les principals conclusions d’un estudi, inèdit fins al moment, impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i realitzat per investigadors del CREDA-IRTA-UPC.

Aquest estudi posa de manifest on es troba Catalunya pel que fa als fons europeus gestionats directament per la Comissió Europea, des de l’any 2014 al 2017. 

Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència