AJUTS | 25/07/2019  Ruralcat

Un total de 918 entitats catalanes van rebre fons europeus competitius entre 2014 i 2017

Un nou estudi ha analitzat la participació catalana en les diferents línies i programes de finançament de la Unió Europea de naturalesa competitiva entre els anys 2014 i 2017. El 3% dels ajuts estaven dedicats a projectes de medi ambient, desenvolupament rural i pesca.

La major part d’aquests recursos financen projectes d’innovació, recerca i salut

La major part d’aquests recursos financen projectes d’innovació, recerca i salut

Un total de 918 entitats amb seu a Catalunya (953 si es compten les persones físiques) han estat beneficiàries de fons europeus competitius entre els anys 2014 a 2017, de les quals hi ha 549 empreses amb seu a Catalunya. Tenen la consideració de fons europeus competitius aquells programes de finançament gestionats directament per la Comissió Europea o les seves agències executives.

Aquestes entitats van participar en 2.479 projectes finançats per la UE, que representa el 28% del total de projectes amb participació espanyola, i han obtingut un total de 972,2 milions d’euros, el 21% del total del finançament europeu captat per entitats espanyoles.

El 23% del total d’entitats beneficiàries del país són a Catalunya, principalment a les comarques de Barcelona. En el conjunt del període, Catalunya ocupa la posició 14 a la UE 28 en percepció de fons, per davant d’estats com Finlàndia, Hongria i Irlanda.

                                 

La major part d’aquests recursos financen projectes d’innovació, recerca i salut. Els àmbits de finançament amb major participació d’entitats amb seu a Catalunya són la innovació, recerca i salut, que obté el 78% dels recursos; la cooperació al desenvolupament i acció exterior, amb el 10%; medi ambient, desenvolupament rural i pesca obté el 3% dels recursos aconseguits; infraestructures, energia i transport, també el 3%; i ensenyament, joventut, formació i ocupació rep el 2% dels recursos percebuts.

Els programes que concentren la major part dels recursos són Horizon 2020, el programa d'ajuda humanitària, el programa LIFE i el Mecanisme Connectar Europa. El principal tipus de finançament obtingut per les entitats amb seu a Catalunya és el de les subvencions (grants), amb el 97% del finançament captat. 

Aquestes són les principals conclusions d’un estudi, inèdit fins al moment, impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i realitzat per investigadors del CREDA-IRTA-UPC.

Aquest estudi posa de manifest on es troba Catalunya pel que fa als fons europeus gestionats directament per la Comissió Europea, des de l’any 2014 al 2017. 

Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

El més llegit

L’Observatori Forestal completa la informació sobre els preus dels biocombustibles a Catalunya

Es posa en marxa el programa INNicia’t per millorar la competitivitat en el sector de la transformació agroalimentària

Es publica l’evolució anual dels preus mitjans de les terres de conreu a Catalunya del 2020