SECTOR PORCÍ | 20/04/2010  MARM

Les exportacions porcines espanyoles s'han incrementat un 1,2 per cent

Les exportacions porcines espanyoles s'han incrementat un 1,2 per cent en l'últim any, situant-se en un total de més d'1,25 milions de tones exportades. Aquesta dada s'extreu de l'últim estudi que ha elaborat el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, a través de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders, sobre el comerç exterior al sector de la carn de porcí.

porc fang cont

 

El percentatge de la producció espanyola dirigit a mercats exteriors supera el registrat en anys anteriors, ja que prop del 38 per cent de la producció porcina es va destinar el 2009 al comerç exterior.
 
D' altra banda, les exportacions a països comunitaris s'han incrementat un 6,2 per cent. Això ha suposat un impuls important per al comerç espanyol de porcí, malgrat la retracció del consum i, per tant, de la demanda a nivell mundial, afectada per la situació econòmica general.
 
Quant a les exportacions espanyoles a països de fora de la Unió Europea, destaca que, si bé ha existit una disminució del volum enviat a les destinacions tradicionals  (Rússia, Japó, Corea del Sud, Hong Kong), es perfilen nous mercats amb una creixent importància en les nostres destinacions exteriors (Xina, Brasil, Singapur, Vietnam, Sèrbia, Libèria, Macedònia), impulsades per l'obertura d'aquest comerç en aplicació del Pla de mesures per a la millora de l'accés dels productes ramaders als mercats exteriors.
 
Destaca el cas de la Xina que, el primer any d'autorització del comerç de productes porcins espanyols, va rebre el 2009 més de 12.500 tones de carn i productes del sector porcí, la qual cosa situa el porcí com a primer sector agroalimentari espanyol en exportacions a aquest país. També és significatiu l'augment de les trameses dirigides a França i Itàlia.
 
Segons l'estudi, les importacions totals van disminuir un 0,1 per cent (descens particularment accentuat en les importacions procedents de països tercers, que es van reduir en un 15,8 per cent) per la qual cosa la balança comercial manté signe positiu.
 
Aquest nou augment el 2009 adquireix especial significació en tractar-se d'un any econòmicament difícil, en el qual les mesures comunitàries de suport a l'exportació de carn fresca no han estat activades, i posa de manifest la competitivitat del sector porcí espanyol en el context internacional.