PRESSUPOST | 29/09/2005  Ruralcat

El MAPA tindrà un pressupost de 8.460 milions d'euros pel 2006

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) disposarà d'un pressupost de 8.460,71 milions d'euros per a l'any 2006. Aquesta xifra representa un creixement del dos per cent respecte a l'exercici anterior.

Feix d'euros

Del total del pressupost, el 74,46 per cent procedeix de la Unió Europea. Aquesta quantitat es desglossa en concepte de subvencions agràries, uns 6.300 milions d'euros (un 0,3 per cent més que l'any anterior), i per a finançar mesures de desenvolupament rural (530, 98 milions). El pressupost nacional del Ministeri passarà de 1.498,73 milions d'euros (any 2005) als 1.629,74 milions d'euros per al pròxim any. Això suposa un creixement d'un 8,74 per cent. Segons el Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per el proper any, presentat pel ministre Solbes, el Pla Nacional de Regadius Horitzó 2008 rebrà una dotació de 193,35 milions d'euros. Per la modernització del sector agrari i pesquer s'invertiran 6.300 milions d'euros, procedents de Brussel·les, més 441 milions d'euros procedents de l'Administració espanyola. Les ajudes de la Unió Europea per el desenvolupament rural volen fomentar la innovació tecnològica, l'associacionisme agrari i la millora de les exportacions per a aconseguir un desenvolupament sostenible del mitjà rural. El Pla d'Assegurances Agràries Combinades rebrà 245,91 milions d'euros, quantitat dirigida sobretot a les explotacions prioritàries, garantint un marc de seguretat i de sostenibilitat d'aquestes explotacions. Els organismes autònoms relacionats amb el sector agrari rebran les següents quantitats:
  • L'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) estarà dotat amb 65,07 milions d'euros (12,2 per cent més que en 2005).


  • L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESA) disposarà per al pròxim exercici de 16,09 milions d'euros (creixement d'un 8,2 per cent).


  • El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) rebrà 7.024,60 milions d'euros, un 0,7 per cent més que l'anterior campanya.

Objectius del pressupost


En el seu parlament, el ministre d'Economia va indicar que l'objectiu del pressupost del Ministeri d'Agricultura és promoure les polítiques actives que permetin el desenvolupament harmonitzat del món rural en el marc d'una estratègia de desenvolupament sostenible i en coordinació amb les Comunitats Autònomes. A més, vol garantir una agricultura i una indústria agroalimentària competitives. Per últim, Solbes va destacar la importància que atorga el MAPA a la qualitat dels aliments produïts a l'Estat espanyol, al control dels que vinguin de l'exterior i a adoptar les mesures adequades per aconseguir la traçabilitat dels productes des del camp fins a la seva destinació final.