SANCIONS UNIÓ EUROPEA | 29/09/2005  Ruralcat

Nou països de la UE pagaran 364 milions d'euros per excedir la quota làctia

La Comissió Europea ha imposat una multa de 364 milions a deu països que han superat les seves quotes lleteres. Segons fonts comunitàries, Espanya haurà de pagar 22,69 milions per excés de producció en la campanya 2004-2005.

Indústria de la llet

Espanya ha sobrepassat en 68.213,2 tones la quota assignada per la UE per a producció de llet que es lliura a les indústries, segons els càlculs de la Comissió. Per contra, Espanya no ha sobrepassat el contingent de llet per a venda directa al consumidor, sinó que ha produït 419,4 tones menys que la seva quota. Els països sancionats són Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Holanda, Espanya, Àustria i el Regne Unit. La quota per a Espanya és de 6.051.829,8 tones per a lliurament a indústria i 65.120 tones per a venda directa. Segons dades del Ministeri d'Agricultura, la liquidació afectaria al 15 per cent dels ramaders que han lliurat llet a les indústries i a l'agost set dels 22 milions d'euros ja havien estat retinguts als productors. Actualment, Espanya té registrats 35.539 productors de llet per a lliurament i 671 que venen directament al consumidor (aquests últims tenen un contingent diferent), segons les dades de la CE. En la UE, la quota total de producció de llet ascendeix a 126 milions de tones en la campanya 2004-2005, per als 25 països comunitaris. L'excés de producció per a lleteries ascendeix a 1.069.000 tones, davant la qual cosa la CE imposa una sanció de 355,6 milions d'euros, que pagaran tots els països sancionats, excepte el Regne Unit. A aquest import cal sumar una altra sanció de 8,1 milions d'euros corresponent a l'excedent de producció de llet que es ven al consumidor, que ascendeix a 24.572 tones, per excedent en el Regne Unit, Itàlia i Holanda, segons un comunicat de la CE. La UE estableix una taxa de 0,332 euros per cada quilo de superació de quota làctia. El sector lleter comunitari es basa en un règim de quantitats nacionals de referència o quotes que són assignades a cada país de la UE. En els últims deu anys, Espanya ha superat la quota assignada en cinc ocasions, en les campanyes 1995-1996 (2,2 per cent), en la 1996-1997 (1,1 per cent), en la 1998-1999 (0,7 per cent), en la 1999-2000 (1,5 per cent) i en l'actual 2004-2005 (1,1 per cent), segons xifres del Ministeri.