DOSSIER TÈCNIC | 20/04/2010  RuralCat

El conreu de panís és el protagonista del nou Dossier tècnic

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha editat el Dossier tècnic número 41, dedicat en aquesta ocasió a "El conreu de panís. Varietats, plagues i malalties".

dt41cont

Panís. Font: DAR.

 

Aquest Dossier tècnic, ens dona a conèixer i ens informa sobre:
 
  • El cicle i altres paràmetres agronòmics com a condicionants del comportament productiu de les varietats de blat de moro per a gra.
  • Noves varietats de blat de moro per a gra a Catalunya. Resultats 2009 i recomanacions de sembra per a la campanya 2010.
  • Lepidòpters del panís: Canvis en la seva importància relativa que són deguts a l’increment del panís Bt?
  • Els virus del panís: situació actual.

 

La presentació del Dossier tècnic, en aquesta ocasió, la realitza el director de l’Estació Experimental IRTA-Mas Badia, Josep Maria Pagès i Grau.