AJUTS | 30/07/2019  Ruralcat

Es convoquen els ajuts per a la millora i creació de noves plantacions de llúpol per al 2019

Els ajuts tenen per finalitat assegurar el futur d'aquest sector i evitar la tendència a l'abandonament d'aquest cultiu.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 5 d'agost de 2019

Les sol·licituds es poden presentar fins el 5 d'agost de 2019

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat per a l'any 2019 els ajuts de minimis destinats a subvencionar les inversions necessàries per a l'establiment de noves plantacions de llúpol i reconversió i millora de les existents, i per a l'adquisició de maquinària específica per al sector del llúpol per a fomentar la mecanització del cultiu.

Els ajuts són finançats pel Ministeri de Agricultura, Pesca i Alimentació amb una aportació de 350.000€ anuals per al període 2019-2021, que s'han de repartir entre les sol·licituds de cada comunitat autònoma. La dotació corresponent als ajuts tramitats pel DARP té un import de 1.000 euros que serà ampliada amb allò que s'acordi distribuir en la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural.

Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte de l'ajut dins el termini comprès entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts només es poden presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina web https://seu.gencat.cat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 5 d'agost de 2019, inclòs.

Informació relacionada