TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 01/08/2019  Ruralcat

Jornada de camp dedicada a l’eficiència dels tractaments silvícoles per controlar els incendis

El Perelló va acollir el passat 22 de juliol la jornada de camp “Eficiència dels tractaments silvícoles sobre el comportament de l’incendi del Perelló del juny de 2019” organitzada pel CTFC i Bombers.

Moment de la jornada (font: CTFC)

Moment de la jornada (font: CTFC)

Més d'una vuitantena de participants i experts van assistir el passat 22 de juliol a la jornada de camp “Eficiència dels tractaments silvícoles sobre el comportament de l’incendi del Perelló del juny de 2019” organitzada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i Bombers en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològic (PATT) amb l’objectiu de valorar com afecten els tractaments silvícoles a l’evolució d’un incendi forestal. 

En la jornada es va analitzar sobre el terreny com l’incendi del mes de juny passat va modificar el seu comportament a les zones on s'havien fet prèviament tractaments silvícoles, tant cremes prescrites com tractaments mecànics. El comportament de l’incendi es va veure condicionat per aquestes infraestructures, que van oferir nombroses oportunitats als Bombers. Així, es va poder veure com els tractaments i la gestió correcta del territori evita incendis devastadors

Al Perelló es van cremar 233 hectàrees, però la simulació de l’incendi preveia que se n’hagués pogut cremar com a mínim el doble. Els tractaments aplicats (cremes prescrites, aclarides de millora, estassades de sotabosc, esporgues, etc.), que s'han estat fent els últims anys en aquests boscos, propietat de la Generalitat i gestionats pel Departament d'Agricultura, ho van evitar.

El comportament i la intensitat del foc depèn del clima, però també de la vegetació que troba. L’estructura, la densitat o l'acumulació de biomassa són alguns dels factors que poden fer que un incendi sigui de gran intensitat. Els aprofitaments que s’hagin fet o les zones de pastures existents fan que el foc cremi amb baixa intensitat i es generi una oportunitat d’extinció.

Amb el bosc gestionat, els Bombers tenen més facilitat per decidir quin flanc s'ataca o en quin espai pot ser útil un contrafoc. Al Perelló s'havien fet aclarides selectives i esporga. Les aclarides disminueixen el combustible de les capçades, i redueixen la quantitat de biomassa per evitar que els incendis es propaguin per la part alta dels arbres. Això fa que els incendis siguin menys ràpids i virulents. Amb l'esporga, s'aconsegueix menys continuïtat vertical, amb el que es redueix la intensitat del foc, i en fa més assumible  l’extinció. 

D’aquesta experiència, principalment se n’ha obtingut informació tècnica sobre la gestió dels  boscos de pi blanc i la priorització de les zones on aplicar els tractaments. 

Gestionar tot el territori, però, és inviable. Cal identificar on fer les inversions més eficients i urgents per evitar gran focs. En això treballen conjuntament CTFC i Bombers, ja que es coneixen els patrons de propagació, en funció de la topografia i les condicions climàtiques, i es pot saber quines són les zones estratègiques per prevenir grans incendis. 

La jornada ha comptat amb la col·laboració del DARP, l’Ajuntament del Perelló, COPATE, l’ADF Cabrafeixet, i forma part de l’activitat de demostració “Tractaments per a la prevenció d´incendis forestals: transferència de resultats a partir de parcel·les experimentals-demostratives i simulació del foc”, operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

Font: CTFC