FORMACIÓ AGRÀRIA | 19/09/2005  Ruralcat

Les ECA comencen el curs amb gairebé 800 alumnes matriculats

El DARP imparteix, mitjançant les seves escoles i centres, formació contínua (presencial i a distància) i ensenyaments agraris reglats (cicles formatius de grau superior i mitjà). En aquest curs escolar, 2005/2006, s¿han matriculat un total de 778 alumnes als diferents centres.

Una aula amb ordinadors.

El DARP compta amb 14 escoles i centres de capacitació agrària situades en diferents punts de Catalunya amb un ventall molt ampli i divers de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, així com cursos més específics destinats a la formació permanent dels professionals agraris. En aquestes escoles es porten a terme cicles formatius relacionats amb la indústria alimentària, química, activitats fisicoesportives i tècniques agropecuàries. L¿objectiu principal és capacitar professionalment els joves a fi que es puguin incorporar al sector agrari i també a contribuir al reciclatge de coneixements i la formació permanent dels professionals del sector agroalimentari i rural. El conseller Siurana ha visitat l¿Escola de Capacitació Agrària del DARP al Solsonès amb motiu de l¿inici de curs 2005/2006.