25 I 26 D'OCTUBRE | 18/09/2005  Ruralcat

XXVII Jornades de Productes Fitosanitaris

Els propers 25 i 26 d'octubre, l'Institut Químic Sarrià acull les 27enes Jornades de productes fitonsanitaris. Un dels plats forts de les xerrades serà el tema de la seguretat alimentària.

Cartell informatiu de les jornades

Font: IQS

La Producció Agrària ha evolucionat de forma espectacular durant els últims decennis. Aquesta evolució té uns reptes i uns límits, per tal d'oferir aliments segurs i de qualitat i respectar la naturalesa. No obstant, els productes fitosanitaris, poden i deuen contribuir a aquesta evolució positiva de l'agricultura. Aquest simpòsium vol ajudar a donar veu als avanços tècnics i científics que tenen lloc en el camp de la sanitat vegetal. A més, pretén afavorir el desenvolupament d'una agricultura moderna i rendible, respectant el medi ambient, a través de la col·laboració de les diferents parts implicades.

Programa de les Jornades


L'acte inaugural tindrà lloc el dimarts 25 a les 9.30 hores, a càrrec del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Sr. Antoni Siurana. A continuació, a les 10.00 hores, el Sr. Xavier Ferrer, del DARP, parlarà de la situació i el marc regulador dels transgènics a Catalunya. A partir de les 11.15 hores es realitzarà una taula rodona sobre la seguretat alimentària i els productes fitosanitaris. A les 13.30 hores hi haurà una xerrada sobre el vi espanyol. Després de la pausa per dinar, el seminari continuarà a les 16.00 hores amb el torn de les comunicacions tècniques i la presentació de nous productes. A les 17.00 hores tindrà lloc una taula rodona sobre la situació actual en referència a l'implantació del Reial Decret 255/2003, sobre classificació i etiquetatge de productes perillosos. El dia següent començarà a les 10.00 horesamb noves comunicacions tècniques. L'últim acte de la jornada serà a les 16.00 hores amb una taula rodona on es revisarà la directiva 91/414 de la CE. Les jornades es clouran a les 18.00 hores, de la mà del Sr. Angel Luis Álvarez Fernández, director general d'Agricultura. Per inscriure's a les jornades és indispensable remetre la targeta que trobareu al document adjunt a la notícia. Per a més informació, podeu adreçar-vos a:
Institut Químic Sarrià
Secretària Cursos Postgraus
Via Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel. 93 267 20 08 ¿Fax. 93 205 62 66
Web de les Jornades