NORMATIVA | 18/09/2005  Ruralcat

Les granges avícoles de carn hauran d¿acomplir mesures de bioseguretat

Un Reial decret sobre l¿ordenació de l'avicultura de carn aprovat pel consell de Ministres imposa l'obligatorietat del control de l'existència de salmonella a les explotacions, d'acord amb l'actual i futura normativa comunitària.

Vacunació d'un pollastre.

Font: FAO

Les granges d'avicultura de carn hauran d'acomplir les normes de bioseguretat sobre les estructures de l'explotació i maneig dels animals, per evitar l'entrada i difusió de malalties infectocontagioses i parasitàries dins les explotacions, com la influença aviària o grip del pollastre. La normativa inclou aspectes sobre el benestar de les aus, especialment de galls, gallines i pollastres. A més, estableix la necessitat formativa dels operaris que estan en contacte amb els animals, en matèries tan importants com la bioseguretat i el benestar animal. D¿una banda, la nova norma classifica les explotacions avícoles de carn segons la seva orientació productiva i el seu sistema de criança, en funció de la seva sostenibilitat o autocontrol. Així doncs, es recull l'obligatorietat del registre de les explotacions avícoles de carn i la seva inclusió en el Registre General d'Explotacions Ramaderes del MAPA (REGA), la identificació dels animals que surtin de l'explotació, el manteniment d'un llibre de registre i les diverses obligacions dels titulars d'explotació. Aquest Reial decret pretén, d¿altra banda, canalitzar la producció d'un sector en continu creixement, de manera que s'asseguri la seva adequada gestió productiva i sanitària i, alhora, ajustar-la a les demandes del consumidor en matèria de seguretat i qualitat dels aliments. D¿aquesta manera es garantiran les condicions de seguretat alimentària i es beneficiarà al consumidor. Finalment, el Reial decret aprovat també actualitza la normativa zootècnica i sanitària d'una activitat ramadera en la qual, tot i que predomina la producció de carn de pollastre criat en sistema convencional (broiler), han sorgit altres formes de producció.

Informació relacionada