REG | 08/08/2019  Ruralcat

El nombre d’usuaris de l’eina de recomanacions de reg de l’Oficina del Regant creix un 5% el 2018

L’oficina va enviar 24.204 correus electrònics de recomanacions de reg als 1.472 usuaris registrats de l’eina de recomanacions de reg en agricultura durant el 2018. Són algunes de les dades recollides en la Memòria del DARP corresponents al 2018.

Durant el 2018  s’han organitzat sis activitats formatives amb 168 alumnes

Durant el 2018 s’han organitzat sis activitats formatives amb 168 alumnes

L’Oficina del Regant va rebre 8.145 visites a través de RuralCat i va enviar 24.204 correus electrònics de l’eina de recomanacions de reg en agricultura als 1.472 usuaris registrats durant el 2018, que suposa un increment del 5% del nombre d’usuaris respecte l’any anterior. L’eina de recomanacions de reg en jardineria va enviar 7.248 correus electrònics, que es va mantenir en 154 usuaris.

Al 2018 es van enviar nou Butlletins de l’Oficina del Regant, que han sumat 500 visites. Aquest butlletí s’envia mensualment, de març a novembre, a tots els usuaris de les llistes de Recomanacions de reg, a les empreses i enginyeries registrades i a totes les Comunitats de Regants.

En formació, des de l’Oficina del Regant, ubicada a l’Escola Agrària de Tàrrega, s’han organitzat sis activitats formatives amb 168 alumnes, com sessions pràctiques del curs a distància de reg a les escoles agràries i paquets formatius de reg sobre programació, capçal de reg i manteniment d’instal·lacions per a les escoles agràries i la producció integrada.

Pel que fa a la transferència tecnològica, s’han organitzat un total de 18 activitats, entre jornades tècniques, seminaris i viatges, entre les quals destaca la presències en fires, jornades adaptades a diferents eixos del reg i les visites al Segarra-Garrigues, on han assistit 1.282 persones.

L’any 2018 s’han resolt 156 consultes rebudes a la Bústia d’assessorament de reg, i des de 2012 s’han resolt un total de 823. Les consultes més habituals han estat sobre l’Eina de recomanacions de RuralCat (36%), assessorament legal (33%), energia (9%), instal·lacions (6%) i cultius (3%).

D’altra banda, l’Oficina ha ofert suport als regants a l’eix Segarra-Garrigues en temes de seguiment de parcel·les i d’humitat al sòl, s’ha promocionat un estudi, conjuntament amb la Universitat de Lleida (UdL), sobre la uniformitat a baixa pressió amb tres tipus d’aspersors, s’ha publicat la fitxa nº 16 sobre qualitat de l‘aigua de reg i, per últim, aquest any s’ha treballat específicament el tema del bombament solar i, com a resultat, s’ha coordinat i elaborat el Dossier Tècnic nº 96 ”Energia i regadiu. Bombament solar”

Les 16 fitxes tècniques publicades han obtingut 35.238 descàrregues mentre que les descàrregues dels sis dossiers publicats dedicats a reg han estat 13.356.

Aquestes són algunes de les dades més destacades recollides en la Memòria del DARP corresponents al 2018.

Font: RuralCat