PACTE INTERNACIONAL | 15/09/2005  Ruralcat

La CE i EEUU han signat un acord per al comerç de vins

Després de 20 anys de negociacions intermitents, la Comissió Europea (CE) i els Estats Units (EEUU) han signat un primer acord per al comerç de vins, que afermarà el mercat més gran i valuós dels productors comunitaris.

Ampolles de vi.

La CE assegura que el conveni protegirà les denominacions europees i que hi ha certs avantatges per a EEUU, sempre i quan els operadors nord-americans deixin d'emprar com ¿semigenèrics¿ els noms de 17 vins de la UE. L'acord no prohibeix que els operadors nord-americans usin noms de vi europeus, però només es podran utilitzar 14 vocables tradicionals de la UE en determinades condicions i per un temps limitat, entre ells "clos", "cream" i "superior". Gràcies al nou conveni, EEUU eximirà a la UE dels seus nous requisits de certificació, aprovats a final de 2004 (aquesta excepció és vàlida també per als vins amb menys del 7% d'alcohol) i acceptarà els principis essencials de les normes d'etiquetatge comunitàries. Washington es compromet a intentar resoldre qualsevol problema amb la UE relatiu al comerç de vi per mitjà de consultes bilaterals informals abans que a través de mecanismes de resolució de conflictes. D¿aquesta manera s¿evitaran els eventuals recursos dels EEUU davant l'Organització Mundial del Comerç (OMC).

La negociació continua

Ambdues parts s'han compromès a seguir treballant i a començar la negociació d'un segon conveni, més ambiciós, 90 dies després de l¿entrada en vigor d¿aquest primer acord. La discussió del segon acord afectarà a les indicacions geogràfiques, al futur de les denominacions d'origen, els esments tradicionals, la certificació, els mètodes enològics i la creació d'un comitè conjunt sobre qüestions vitivinícoles. EEUU és el primer importador dels vins europeus, amb unes compres que en 2004 van arribar gairebé 2.000 milions d'euros.