FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 13/08/2019  Ruralcat

El programa de Formació Agrària a Distància va acollir més de 4.000 alumnes el 2018

El FAD va oferir 471 cursos amb 15.130 hores de formació, tant de la modalitat contínua, presencial, semi presencial i a distància, segons les dades recollides en la memòria anual del DARP.

Quant a la formació a distància, durant l’any 2018 han participat 4.088 alumnes amb 30 cursos diferents a través de RuralCat

Quant a la formació a distància, durant l’any 2018 han participat 4.088 alumnes amb 30 cursos diferents a través de RuralCat

El programa de Formació Agrària va organitzar l’any passat un total de 472 cursos amb 9.492 alumnes, dels quals 750 van ser de cicles formatius de grau mitjà o superior, 4.188 de formació presencial, 4.088 de formació a distància a través de RuralCat i 466 en la modalitat semi presencial. En total es van oferir 15.130 hores lectives.

Durant el curs 2018-19 s’han matriculat 750 alumnes a les 14 escoles agràries del DARP, 380 alumnes en cicles de grau mitjà i 370 en cicles de grau superior. El total de cursos impartits per les escoles va ser de 324, amb 11.374 hores de formació i 4.654 participants. D’altra banda, l’any 2018 les escoles han enviat un total de 24 alumnes a fer estada de formació en centres de treball de Finlàndia i Dinamarca. 

Quant a la formació a distància, durant l’any 2018 han participat 4.088 alumnes amb 30 cursos diferents a través de RuralCat i s’han obert 107 aules virtuals per atendre les 78 edicions. S’han impartit un total de 3.756 hores de formació i s’han resolt més de 1.000 consultes online.

La formació dual, una metodologia que combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa, ha establert convenis de col.laboració amb 70 empreses del sector des del 2014 fins ara.

L’oferta de formació per a la incorporació de joves al camp ha comptat amb prop de 870 joves, dels quals 36 han fet estades de pràctiques en empreses del sector com a part de la formació tecnològica.

Pel que fa al Campus Empresarial Agrari, format per les 14 escoles agràries i que aglutina les actuacions informació i transferència tecnològica per potenciar el coneixement i la gestió de les empreses agroalimentàries, ha ofert 46 cursos amb 1.811 alumnes en les diferents modalitats (1.359 alumnes de formació a distància i 452 de presencial). Pel que a les especialitats, el 26% corresponen a Persones, que inclou la prevenció de riscos laborals, Administrar (26%) i Normes (25%), Comercialitzar (11%) i Planificar (1%). A més, s’han realitzat 64 activitats de transferència tecnològica relacionades amb la gestió empresarial a les quals han assistit 1.168 persones.

Cal recordar que l’oficina virtual del Campus Empresarial Agrari de RuralCat es va posar en marxa l’any passat com un servei d’informació sobre l’oferta formativa i un espai per transmetre coneixement, notícies, publicacions i eines d’interès per a la millora de la rendibilitat i la viabilitat de les empreses. A més, s’ha creat una subcomunitat de professorats de gestió empresarial com a eina per compartir coneixement de forma interna.

Font: RuralCat