PREVISIONS ECONÒMIQUES | 12/09/2005  Ruralcat

La renda agrícola creixerà sobretot als nous Estats membre de la UE

Els mercats i rendes agrícoles dels sectors dels cereals, els lactis i la carn tenen unes perspectives relativament favorables per al període 2005-2012. A més, en aquest període es preveu que els nous membres de la Unió augmentin la renda agrícola més d'un 50 per cent.

Aliments carnis

Font: Mediateca CE

Així es desprèn del darrer informe elaborat per la Comissió Europea sobre els 25 Estats membre de la Unió. Segons aquest informe, les perspectives a mig termini per als mercats de cereals són moderadament positives gràcies a l'impacte de l'aplicació de la reforma de la PAC, l'aplicació novament de nivells de prohibició alts i les condicions favorables dels mercats mundials. L'augment en els nivell d'estoc de 2004 continuarà i deixarà els mercats de cereals en una situació fràgil durant els propers dos anys. Tanmateix, a mig termini, es preveu una baixada en la producció de països tercers que afavorirà les exportacions europees. Pel que fa als mercats carnis europeus tendeixen a recuperar una situació de normalitat, després de les condicions extremes dels darrers anys a causa de les crisis sanitàries de les EET i la grip aviar. Les previsions són que el consum de vaquí continuï creixent i que els preus es mantinguin relativament alts. Pel que fa al porcí i l'aviram, s'espera que la producció i el consum continuï creixent, encara que a un ritme menys accelerat que en la darrera dècada. L'informe també fa referència al sector lleter, en el que s'espera un lleuger creixement, en línia amb els increments de quota. Els nivells de producció dels nous Estats membre, que representen un 15 per cent de la producció total de la UE, es mantindran estables. La producció de mantega i llet en pols desnatada també disminuirà, mentre que la producció i consum de formatge es mantindran estables. El document de la CE indica que d'aquestes perspectives es desprèn que hi haurà un increment de la demanda interna de productes làctics. Ja que el subministrament ve marcat per les quotes, les exportacions de mantega i llet en pols desnatada es preveu que es redueixin, mentre que les de formatge tindran un increment limitat.

La renda agrícola augmenta sobretot en els nous Estats membre

En base a aquestes previsions de mercat i financeres per la EU per al període 2005-2012, la CE ha fet les estimacions per la renda agrícola. A mig termini, les previsions de renda es presenten favorables a l'Europa dels 25, amb un creixement de l'11,7 per cent entre 2004 i 2012 en termes reals i per unitats de treball. Tanmateix, la CE adverteix que aquestes dades globals poden emmascarar importants diferències entre els estats històrics i els 15 països incorporats recentment. Mentre la renda agrícola dels UE-15 s'incrementarà en un modest 4 per cent en 2004-2012, en els nous membres es preveu un creixement al voltant del 50,4 per cent. L'informe conclou que a banda del desenvolupament positiu dels preus, el creixement de la renda serà possible gràcies a la implementació de la Política Agrària Comuna, la integració en un mercat únic i, més significativament, pel subsidis als productors agrícoles dels nous Estats membre.