EXPORTACIÓ RAMADERA | 06/09/2005  Ruralcat

Espanya potenciarà les vendes de productes ramaders a l'exterior

El nou pla de Mesures per a la Millora de l'Accés de Productes Ramaders a mercats estrangers se centrarà a obrir nous mercats i a agilitar els tràmits administratius de les empreses exportadores.

Elena Espinosa en un moment de la presentació del nou pla

Font: MAPA

L'objectiu és potenciar les vendes en mercats extracomunitaris com els iberoamericans i els asiàtics. Així ho ha explicat la ministra d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Elena Espinosa, en la presentació d'aquest pla, promogut pel seu ministeri, que té una dotació inicial d'un milió d'euros. Espinosa ha concretat que un dels punts fonamentals d'aquest pla és l'obertura i consolidació de nous mercats com Argentina per a la carn de porcí, Mèxic per als curats com el pernil, Japó i Algèria per a la carn de boví, oví i caprí, Cuba per a carns d'aus i porcí i animals vius, Tunis per a lactis, així com avançar en les relacions amb Xina i Brasil. La ministra d'Agricultura ha explicat que per agilitar tots els tràmits que han de fer les empreses per exportar s'endegaran sistemes de finestreta única, que facilitin la realització dels passos administratius. Espinosa ha afegit que es dissenyarà un nou protocol per a les inscripcions i autorització de les empreses exportadores que garanteixi la traçabilitat del producte, de manera que l'inspector veterinari de la frontera disposi de tota la informació necessària per a expedir el certificat veterinari que permet l'exportació. Ha explicat que un altre dels punts d'aquest pla, que serà revisat contínuament, és l'obertura d'un portal web específic sobre Comerç Exterior Ramader, CEXGAN, on els operadors tindran àmplia informació sobre oportunitats de mercat.

Evolució del mercat exterior molt notable en el darrers anys

Espinosa ha indicat que "els sectors ramaders s'han desenvolupat de manera molt notable des de l'ingrés d'Espanya en la Unió Europea, sobretot el porcí. En 2004, aquest sector va superar les 450.000 tones venudes a països europeus i les 100.000 a països tercers, el que suposa el 15 per cent de la producció total". Ha destacat que el sector de boví "ha passat de ser un sector deficitari a exportar el 25 per cent de la producció nacional, entorn les 120.000 tones dins la UE i 20.000 fora d'ella". Respecte al sector d'ous, Espinosa ha explicat que aquest s'ha incorporat recentment als mercats exteriors i les vendes a l'exterior ja s'han multiplicat per quatre en els últims deu anys, el que suposa el 14 per cent de la producció total. En el sector avícola de carn, la ministra d'Agricultura assenyala que Espanya, malgrat ser el tercer productor europeu, ostenta el 2,4 per cent de les exportacions de la UE. Finalment, Espinosa ha detallat que "aquest pla s'adapta molt més que els antics models a les noves necessitats del sector espanyol, que està molt interessat, sobretot el porcí, a desenvolupar la seva activitat comercial en països no intracomunitaris, que és el veritable comerç exterior."