INVESTIGACIÓ GENÈTICA | 06/09/2005  Ruralcat

Es crea una base de dades amb el codi genètic dels porcs

Científics del Servei d'Investigació Agrícola (ARS) dels EEUU han creat una base de dades investigable que compara 2.600 proteïnes i gens registrats dels porcs, relacionats amb la nutrició i la immunitat dels humans.

Font: ARS

Font: ARS

El nou recurs, conegut com 'Porcine Immunology and Nutrition (PIN) Database' (Base de dades sobre la Immunologia i Nutrició de Porcs) està disponible a Internet. Els porcs i els humans comparteixen característiques d'anatomia i fisiologia que permeten modelar l'efecte de nutrició en el funcionament del sistema d'immunitat i la reacció davant les malalties. Alguns estudis, que són difícils o impossibles de practicar en humans, es poden realitzar en els porcs. Així doncs, a partir d'ara els investigadors podran comparar els patrons d'expressió dels gens dels porcs amb la informació més extensa proveïda per les bases de dades sobre els humans i els rosegadors, perquè atenen als gens relacionats amb la nutrició i la immunitat. La base de dades conté informació sobre 385 eines validades d'identificació d'impressions dactilars genètiques, definides com assajos de reacció en cadena de la polimerassa (PCR per les seves sigles en anglès) en temps real, així com 440 assajos de PCR en temps real que estan en curs de validació. Aquesta base de dades és única perquè connecta l'expressió dels gens, el seu funcionament i la identificació de vies genètiques relacionades. Per tant, facilitarà significativament la investigació biomèdica.