MALALTIA VEGETAL | 05/09/2005  Ruralcat

L'IVIA desenvolupa un sistema de detecció del foc bacterià

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) ha desenvolupat un sistema de detecció del bacteri Erwinia amylovora. El nou mètode ha demostrat ser molt eficaç en el diagnòstic precoç d'aquesta bactèria, causant de la malaltia del foc bacterià de les rosàcies.

Imatge d'una perera afectada pel bacteri

Font: Servei de Sanitat Vegetal

El millor mètode de lluita per fer front a certes malalties com el foc bacterià és la prevenció. Amb aquest sistema es vol evitar la seva introducció en un país o zona. En aquests moments no existeix cap indici de foc bacterià a la Comunitat Valenciana. No obstant, la principal preocupació dels investigadors és impedir la seva entrada. Aquesta malaltia pot afectar a espècies com la nespra, la perera i el pomer, i a les plantes ornamentals i silvestres. El desenvolupament de sistemes de detecció ràpida del foc bacterià és clau, degut a la seva alta capacitat de disseminació, les dificultats pràctiques del seu control i en les greus pèrdues econòmiques que el bacteri pot provocar. A causa de la importància d'aquest bacteri, el laboratori de Bacteriologia de l'IVIA ha desenvolupat un mètode combinat de detecció que ha demostrat una alta eficàcia en el diagnòstic. El nou sistema consisteix, d'una banda, en la utilització de les tècniques clàssiques d'aïllament del bacteri enmig de cultiu, combinades amb un mètode serològic basat en la utilització d'anticossos monoclonals específics per a la detecció de l'Erwinia amylovora. D'altra banda, també s'aplica una tècnica de diagnòstic molecular basada en la reacció en cadena per la polimerasa (PCR). L'experiència ha demostrat que, combinant la utilització de totes aquestes tècniques, s'aconsegueix disminuir al màxim el risc de diagnòstic erroni, minimitzant els resultats falsos positius i els falsos negatius. Un diagnòstic fals negatiu, implicaria el risc de disseminació de la malaltia, al no prendre's les mesures oportunes. Aquests mètodes han estat aplicats a la Comunitat Valenciana per a la realització de prospeccions i anàlisis intensives sobre material asimptomàtic, o amb símptomes similars, tant en vivers de fruiters i ornamentals, com en plantacions, jardins o plantes silvestres.

Mesures de detecció ràpida i de prevenció

La necessitat de controlar l'Erwinia amylovora s'ha agreujat desprès de la detecció de focus d'aquesta malaltia en algunes comunitats autònomes pròximes. L'agent causant del bacteri és un organisme de quarantena a la Unió Europea i Espanya està considerada com a zona protegida per a aquest bacteri. Aquests últims focus detectats han provocat l'adopció d'estrictes mesures de prevenció, per a evitar la seva introducció, i de ràpida detecció, per poder engegar amb diligència les mesures d'eradicació contemplades en la legislació vigent.