SANITAT ANIMAL | 05/09/2005  Ruralcat

El "full de ruta" per a les EET, disponible en castellà

La Comissió Europea (CE) ha elaborat un "full de ruta" per a les EET, un document de reflexió sobre possibles modificacions de les mesures relacionades amb l'Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) a curt, mig i llarg termini, arrel de la millora de la situació de l'EEB a la Unió Europea.

Vaques.

Ara, l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (del Departament de Salut de la Generalitat) posa a disposició la seva versió en castellà. En aquest document es revisa la decisió d'eliminar els materials de risc específic, la prohibició d'usar farines animals en l'alimentació animal, la política de sacrifici i els programes de vigilància. També es reconsidera el límit d'edat imposat per a l'eliminació d'alguns materials de risc, basant-se en les dades de vigilància i l'opinió dels experts científics. Quant a la prohibició total de les proteïnes animals transformades en aliments per a animals, que es va introduir l'any 1994 i es va estendre al 2001, la Comissió proposa reavaluar-la, quan s'acompleixin determinats criteris i es comprovi científicament que no es qüestionen les mesures d'eradicació. La proposta de la Comissió contempla revisar les disposicions actuals sobre les anàlisis per detectar l'absència de la malaltia i focalitzar-les més. A més, proposa, igualment, cercar alternatives al sacrifici immediat del conjunt de la cabanya quan es detecti un cas d'EEB, per evitar les conseqüències socials i econòmiques del sacrifici massiu. D'adoptar-se aquestes modificacions, es reexaminarien a llarg termini i també es tindrien en compte els avenços científics sobre la malaltia. Aquest document servirà ara de base de discussió entre els Estats membres, el Parlament i les parts interessades.