AJUTS | 31/10/2013  RuralCat

Ajuts al foment de les assegurances agràries

El DAAM ha convocat els ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries. Hi ha diferents terminis de sol·licitud en funció del tipus d'assegurança subscrita

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) té com a objectiu, entre d’altres, l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.
Per aquest motiu es duen a terme, regularment, diferents activitats de foment per tal de fer extensives aquestes assegurances a tot el sector de la producció agrària, entre les quals destaquen les convocatòries d’ajuts consistents en una subvenció directa sobre el cost de contractació de l’assegurança agrària de què es tracti. Els resultats obtinguts per aquestes convocatòries d’ajuts aconsellen continuar amb la subvenció de les assegurances agràries.
Aquests ajuts tenen com a finalitat compensar la pèrdua econòmica de renda que es produeix per circumstàncies meteorològiques adverses i alienes a la voluntat del titular de l'explotació. Estan dirgits a les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agràries que compleixin els requisits corresponents.
 
La convocatòria es realitza per l'ORDRE AAM/266/2013, de 18 d'octubre, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries aprovades per l'Ordre AAM/181/2013, d'11 de juliol, i es fa pública la convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2013 no coberts per l'Ordre esmentada i els ajuts a les assegurances d'hivernacles corresponents a la campanya 2013-2014 (DOGC núm. 6492 - 31/10/2013).
 
La tramitació d'aquests ajuts es fa a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).