AJUTS SEQUERA | 01/09/2005  Ruralcat

Els conreus herbacis rebran més de 123 milions d'euros per pal·liar la sequera

El secretari general del DARP, Josep Pau, ha xifrat en 123,57 milions d¿euros la quantitat que el Departament farà arribar al sector dels conreus herbacis.

Paisatge de secà

Font: DARP

Josep Pau també ha destacat que ¿les solucions a aquest tipus de problemàtica han de ser estructurals, no poden ser només puntuals, que també¿. En aquest sentit, ha manifestat que només s¿havia assegurat el 25 per cent de la producció del sector cerealístic afectat per la sequera i ha insistit que cal assolir l¿objectiu que en un parell d¿anys s¿asseguri el 100 per cent de la producció de tots els sectors agraris catalans i per a tots els riscos possibles. ¿No es pot subvencionar allò que es pot assegurar¿, ha afegit Josep Pau, alhora que ha recordat que no es pot donar ajuts no autoritzats per la Unió Europea. La situació generada per la sequera afecta tot l¿Estat i s¿ha de tenir el vist-i-plau de la Unió Europea per emprendre les mesures adients. Així doncs, les accions que endega el DARP s¿han d¿emmarcar legalment i obligatòriament en el context del Reial Decret i l¿Ordre del Ministeri d¿Agricultura. Segons el DARP, qualsevol modificació de les condicions dels ajuts (mòduls, límits dels préstecs, etc.) que es vulgui dur a terme a Catalunya hauria d¿anar acompanyada d¿una justificació de què la sequera ha estat molt més perjudicial aquí que a la resta de l¿Estat i la realitat és que altres comunitats autònomes n¿han resultat encara més perjudicades.

Només un 25 per cent de les hectàrees de conreus amb cobertura de sequera

D'acord amb la valoració de la Conselleria i d¿Agroseguro, les pèrdues mitjanes de producció a Catalunya en el sector dels conreus herbacis de secà són del 75 per cent, i només 2.034 explotacions (el que representa un 25,5 per cent de les hectàrees afectades) havien contractat la pòlissa amb cobertura de sequera. Així, a més dels 7.687.000 d¿euros que els agricultors han rebut en concepte d¿indemnització per als conreus assegurats, les accions per pal·liar els efectes de la sequera, finançades pel MAPA i el DARP, ascendiran a més de 8.640.841 d¿euros pel que fa a la línia de préstec amb bonificació d¿interessos i amortització de capital, i la condonació del pagament del 50 per cent de les quotes de la Seguretat Social durant vuit mesos. A més d¿aquests ajuts, el sector dels conreus herbacis a Catalunya rep més de 107,2 milions en concepte d¿ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC). Així doncs, aquest sector percebrà més de 123¿57 milions d¿euros.