MÓN RURAL | 05/11/2013  RuralCat

Lleida acull, el 7 i 8 de novembre, el 2n Congrés Rural Smart Grids

El congrés se centrarà en l'aigua com a element de la gestió energètica i en l'aprofitament dels recursos locals, així com en l'eficiència energètica i la gestió intel·ligent dels mateixos. El programa presentarà més de 30 experiències i casos nacionals i internacionals

El congrés està pensat perquè els assistents puguin trobar idees de negoci, futures col·laboracions i sinèrgies professionals que els obriran oportunitats d'emprenedoria, ocupació, innovació i desenvolupament arreu del territori català. En aquest sentit, el Rural Smart Grids s’estructura en tres blocs que abracen àmbits temàtics diferenciats: l’aigua com a vector energètic, les TIC com a eines per a gestionar i estalviar recursos hídrics i energètics, i el binomi aigua-energia com a vertebrador social i territorial. Les experiències d’àmbit local estan centrades en el territori català i espanyol amb referents a l’autoconsum, minihidràulica, l’eficiència i gestió energètica vinculada a l’aigua o la eficiència en els regadius.


En l’àmbit internacional, cal destacar la presència de dues autoritats dins el món energètic i el desenvolupament rural a Europa. Es tracta de José Enrique Garcilazo, cap de la Unitat del Programa Rural i Regional a la Divisió de Política de Desenvolupament Regional de la Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) que el divendres donarà una visió internacional de les polítiques de desenvolupament local del territori i se centrarà especialment en les potencialitats de les energies renovables i l’eficiència energètica. També hi participarà Christian Hey, secretari general del Consell Assessor Alemany sobre Medi Ambient i coordinador del grup d’energia de la Xarxa Europea de Consells Assessors de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible.


Reforma energètica i regulació


La ponència “Noves reglamentacions; les barreres cap a les smarts grids”, de Xavier Cordoncillo, president del Grup de Treball Smart Grids-Grup d’Enginyers Intercol·legial, analitzarà les barreres al desplegament de les xarxes elèctriques intel·ligents, entre elles la situació creada a partir de la reforma del mercat elèctric iniciada pel Govern espanyol. L'actual procés de canvi legislatiu en el sector de l'energia afecta les possibilitats de desplegament de les rural smart grids, especialment en el cas de l'autoconsum d'energia.


Territoris sostenibles i autosuicients


El Hierro és una illa autosuficient en aigua i energia que obté a partir de fonts renovables com són un parc eòlic i una central hidràulica interconnectades. Un cas conegut i reconegut internacionalment i que serà explicat per Juan Manuel Quintero, conseller Delegat de Gorona del Viento i Gerent del Consell Insular de Aguas de El Hierro. D’altra banda, la cooperativa basca GOIENER, serà l'encarregada de representar a les cooperatives energètiques, un fenomen en creixement que agrupa els consumidors en la recerca d’energia més barata i que en promouen la producció local amb fonts renovables. El seu director, Santiago Ochoa, explicarà l'evolució de la cooperativa, els beneficis per als consumidors i la contribució que pot tenir en una reactivació econòmica en clau territorial.


En l’àmbit internacional destaca la ponència al voltant de Wildpoldsried (Alemanya), un poble rural que es presentarà com a exemple de transició cap a un model de gestió smart per part de Gunter Mögele, el seu tinent d’alcalde. També s’exposarà el cas de l’illa Aerø (Dinamarca), plenament autosuficient amb energies renovables i que disposa d’un magatzem energètic amb aigua. L'illa danesa és la central tèrmica solar més gran del món i la Unió Europea vol transferir aquest model a gran escala a altres països europeus.


Cultius energètics i eficiència energètica en els cultius


La ponència “Cultivar energia: relació amb l’aigua” l'explicarà Joan Solé, enginyer agrònom a Urgesneda SL, una empresa ubicada a Juneda (Lleida) que es dedica a la promoció i desenvolupament de projectes agroenergètics, forestals i industrials. En la mateixa exposarà les diverses plantacions, tant experimentals com comercials, de diverses tipologies de cultius energètics de cara a la futura utilització d’aquests com a font d’abastiment de matèria prima per a projectes tant de naturalesa tèrmica com elèctrica.

 

D'altra banda, l'eficiència en els consum d’aigua mitjançant la gestió de les dades en les explotacions de vinya serà un tema que abordarà Joan Esteve, director tècnic de viticultura de Grup Codorniu en la seva intervenció que els ha permès optimitzar l’ús de l’aigua i de l’energia i maximitzar la qualitat i la quantitat de raïm produït per cada tipus de vi.

Per la seva banda, Joan Fages, conseller de la promotora del projecte agro-energètic de Rec dels 4 pobles a la comarca de l’Alt Urgell que ens explicarà l'evolució d'una iniciativa que va modernitzar el sistema de reg de tota la comunitat de regants. Aquesta experiència - radicada a Anserall, Castellciutat, Montferrer i Adrall-La Parròquia- a més utilitza l'aigua per a la producció d’energia a partir d'una central de minihidràulica.

També és destacable la ponència “Oportunitats energètiques del Canal Segarra-Garrigues” que desenvoluparà Manel Olmo, director d’explotació d’Aigües del Segarra Garrigues SA. En la mateixa s'abordaran els criteris energètics emprats en el disseny del sistema, les sinèrgies entre la xarxa hidràulica i les xarxes elèctrica i de comunicacions i les oportunitats d'optimització energètica.


Innovació per a millorar la viabilitat i la competitivitat


També estarà present al congrés la plataforma AgroSmart, impulsada des de la Universitat de Lleida per a promoure la innovació i el desenvolupament tecnològic al sector agroalimentari per a millorar l’ús eficient dels recursos energètics. Per la seva banda, Hugo Niesing ens explicarà el seu cas concret d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica que dóna servei a casa seva. Finalment, també s'explicarà el cas d’un escorxador al Bages que utilitza la tecnologia termosolar aplicada a i de la Termosolar de Borges Blanques (Lleida), amb tecnologia solar termoelèctrica hibridada amb biomassa.


Creació d'ocupació en el món rural


Un nou model de generació distribuïda i descentralitzada d’energia, com el que promou el Rural Smart Grids, a partir dels recursos locals, permetria a Catalunya un major grau d’autoabastiment energètic. A més, l’impuls de xarxes elèctriques intel·ligents en l’entorn rural es pot convertir en una oportunitat per al desenvolupament econòmic i de generació d’ocupació que afectaria el 70% del territori català.

Organització i col·laboradors


La segona edició del Congrés Rural Smart Grids està organtizada pel Col·legi Oficial d’Agrònoms de Catalunya, la Fundació del Món Rural, l’Institut Català d’Energia i Localret. Com a col·laborador-amfitrió destaca el paper de GLOBALleida, una plataforma que agrupa institucions i agents socials lleidatans amb l'objectiu de promoure el desenvolupament local. Com a patrocinadors participen Aigües del Segarra Garrigues i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.