| 05/11/2013  RuralCat/DAAM

Clúster Mercabarna Export vol promoure l'exportació entre les pimes catalanes

El nou clúster compta ja amb 30 socis, entre empreses alimentàries i de logística especialitzada, institucions i centres de recerca

El conseller Pelegrí i el director general de Mercabarna, Josep Tejedo, en un moment de l'acte. Font: DAAM.

El conseller Pelegrí i el director general de Mercabarna, Josep Tejedo, en un moment de l'acte. Font: DAAM.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general de Mercabarna, Josep Tejedo, del president de l’Associació d’Empresaris de Marcabarna, Joan Llonch, i del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, ha presidit l’acte de presentació del Clúster Mercabarna Export, una iniciativa promoguda per Mercabarna, amb l’objectiu de promoure l’exportació entre les pimes agroalimentàries, afavorint-ne la viabilitat i el creixement.

El conseller ha obert la seva intervenció en l’acte felicitant la direcció de Mercabarna per aquesta iniciativa, a la qual ha donat tot el seu suport, ja que “la situació econòmica mundial en l’actualitat fa del tot necessària la sortida de les petites i mitjanes empreses al mercat exterior. Aquesta unió els donarà seguretat a l’hora de fer aquest pas endavant, oferint-los recolzament i assessorament en aquest camí vers la internacionalització”.

El nou clúster compta ja amb 30 socis (de Mercabarna i de fora del polígon), entre empreses alimentàries i de logística especialitzada, institucions i centres de recerca. L’acte d’avui tenia com a objectiu presentar els estudis i les accions realitzades fins ara, així com els projectes a curt i mig termini, per promoure l’activitat exportadora.

Pelegrí també ha remarcat que “amb la creació d’aquest clúster es reforça un dels principals fulls de ruta del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural: internacionalitzar la nostra Agricultura. Es tracta d’internacionalitzar l’economia catalana en el sentit d’augmentar les nostres exportacions agroalimentàries. Tenim bons productors i millors productes, però hem de créixer, i ens hem d’obrir als mercats internacionals i emergents per ser més competitius”.

I ha recordat que “s’ha de tenir en compte que aquesta internacionalització passa, entre altres coses, per estar presents en els mercats internacionals més reconeguts, però també en els mercats emergents, que són els mercats més dinàmics i de futur, que creixen molt més que el mercat europeu. En aquesta estratègia té un paper molt important l’empresa pública Prodeca, que depèn del Departament, i que realitza tot un seguit d’iniciatives comercials i de promoció al llarg de l’any per millorar la comercialització dels productes catalans i fomentar la seva exportació.”


Catalunya, primer clúster regional agroalimentari d’Europa

 

En aquest punt, Josep Maria Pelegrí ha volgut constatar que l’actual conjuntura ha posat a prova el sector agrari català. “El sector, més enllà de guanyar-se la reputació d’anticíclic, de ser un ‘dic de contenció’, està demostrant tenir capacitat real per a liderar l’economia del país”, ha afirmat.

Pelegrí ha remarcat que, “avui per avui, el nostre clúster agroalimentari, un dels més importants d’Europa, representa el 3,6% del PIB català i el 17% del PIB industrial; i està format per: d’una banda, un sector productor amb més de 60.000 explotacions agroramaderes, més de 60.500 treballadors, i un capital mobilitzat d’uns 1.554 milions d’euros; i de l’altra per una indústria constituïda per 2.600 empreses i que és la indústria manufacturera catalana més gran en valors d’ocupació (quasi 75.000 treballadors), de xifra de negoci (23.880 M€); i valor afegit brut VAB (a preus corrents: 4.160 M€.). La segueix la indústria química i la de fabricació de productes metàl•lics”.

El conseller ha destacat que l’any passat les empreses agroalimentàries catalanes van exportar per un valor de 7.914M€, un 14,5% més que el 2011 i un 45% més que el 2009, va ser un dels sectors exportadors més dinàmics de la indústria catalana; la taxa de cobertura (percentatge d’importacions que es poden pagar amb les exportacions) s’ha incrementat en un 40,25% del 2005 al 2012 i avui gairebé està en un punt d’equilibri.

A més, el progressiu canvi que està realitzant la gestió empresarial per a internacionalitzar-se amb garanties està marcat per tres eixos claus: la cooperació estratègica, que promou empreses competitives amb dimensió i capacitat industrial per a un mercat internacional; la productivitat lligada a la qualitat i a la demanda social d’aliments naturals, segurs i sostenibles que aporten benestar i salut; i la innovació, l’aplicació de tecnologies que maximitzen recursos i processos.


Investigació, innovació i desenvolupament

 

En aquest mateix acte, Josep Maria Pelegrí ha parlat de la importància d’implementar l’agricultura del coneixement a Catalunya en aquest procés d’internacionalització. Per això ha estat clau la posada en marxa del Pla estratègic de Recerca i Transferència agroalimentària 2013-2020, que té com a objectius generals: identificar els principals reptes de futur en matèria de generació de coneixement i foment de la innovació; alinear tots els agents del sistema (investigació, formació, transferència, internacionalització i teixit empresarial) cap als objectius identificats; definir el posicionament estratègic en R+D+I de l’àmbit agroalimentari català per al 2020; i captar més recursos per a la R+D+I en el sector agroalimentari.

El conseller ha recordat que en l’elaboració de l’esmentat pla interdepartamental, que compta amb la col·laboració de les conselleries d’Empresa i Ocupació, i d’Economia i Coneixement, hi han participat també universitats, organitzacions sectorials i centres d’innovació, amb la finalitat, d’una banda, d’augmentar la col·laboració público-privada en aquest àmbit atès que actualment les universitats i els centres d’innovació del sector de l’agroalimentació a Catalunya capten el 75% dels recursos necessaris per als seus projectes de les administracions, mentre que només el 25% restant prové del sector privat; i, de l’altra també, d’estimular la inversió en investigació agroalimentària a les empreses. “És un risc que les empreses del nostre país, en un entorn global i en recessió, optin per reduir la inversió en R+D+i quan aquest és el camí per a millorar la nostra competitivitat”.


Proveïdor de productes frescos de 10 milions de consumidors

 

Mercabarna (Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA) és la societat gestora de la Unitat alimentària que concentra els mercats majoristes de la ciutat de Barcelona, així com nombroses firmes d’elaboració, comerç, distribució, importació i exportació de productes frescos i congelats.

Ubicada a la Zona Franca de Barcelona, compta amb una superfície de 90 hectàrees, on es concentren més de 700 empreses, que donen feina a 23.000 persones. Disposa també d’una parcel·la de 4,5 hectàrees al costat de l’Aeroport de Barcelona, on s'ha construït Mercabarna-flor, un nou centre de negocis majorista especialitzat en flors, plantes i complements.

Els productes de Mercabarna arriben a tot Espanya i a nombrosos països del món, però el seu àmbit d’influència més immediat abasta tot Catalunya, el nord de la Comunitat Valenciana, la franja d’Aragó, les Illes Balears, Andorra, el sud de França i el nord d’Itàlia.

En total, Mercabarna proveeix de productes frescos uns 10 milions de consumidors.