INVESTIGACIÓ | 16/08/2005  Ruralcat

Descoberta una nova utilitat pel fem de les aus de corral

Els investigadors del Servei de Recerca Agrícola (ARS) han descobert un nou mètode per convertir el fem de les aus de corral en un producte valuós de filtració per netejar les aigües contaminades. Tot aquest procés s'assoleix mitjançant la calor. Els estudis han demostrat que al carbonitzar el fem de les aus en un ambient sense oxigen, es converteix en una matèria amb un àrea superficial molt gran i qualitats semblants a una esponja.

Investigadores de l'ARS

Font: ARS-USDA

D¿aquesta manera, aquesta matèria és ideal per a absorbir els contaminants. El problema del maneig i l'eliminació de desaprofitaments animals és molt seriós en molts països. Per exemple, a Estats Units, els animals criats per a menjar produeixen unes 350 mil milions de tones de fem anualment. A continuació us reproduïm la informació publicada a l'ARS sobre aquesta troballa científica.

Nova utilitat pel fem de les aus de corral

Per Erin Peabody Un nou descobriment dels investigadors del Servei de Recerca Agrícola (ARS) podria ser considerat l'equivalent científic de transformar la palla en or. Aquests científics han convertit una matèria rebutjada i abundant, el fem de les aus de corral, en un producte valuós de filtració que pot netejar les aigües contaminades. L'únic element necessari per a fer aquesta transformació és la calor. Isabel Lima i Wayne Marshall són investigadors del Centre Regional de Recerca del Sud a Nova Orleans, Louisiana. Des de l¿ARS s¿ha demostrat que al carbonitzar el fem d'aus de corral, cremant-lo en un ambient sense oxigen, es crea una matèria nova amb un àrea superficial molt gran i qualitats semblants a una esponja. El producte aconseguit és ideal per a absorbir contaminants. El problema del maneig i l'eliminació de desaprofitaments animals és molt seriós en molts països. A Estats Units, els animals criats per a menjar produeixen unes 350 mil milions de tones de fem anualment. Els grangers poden usar una mica d'aquest fem ric en nutrients per a fertilitzar els seus camps. El problema és que els sòls poden arribar, amb facilitat, a estar massa saturats amb el fem, causant un excés de nitrogen i fòsfor a les vies fluvials i els rius propers. Aquest fet pot causar el creixement d'algues i altres problemes ecològics a les aigües. Amb les seves investigacions, Lima i Marshall han creat un mètode per a reduir la quantitat de desaprofitaments animals i potser un ús nou i profitós per al fem. El fem carbonitzat és un imant poderós de contaminants. És especialment capaç de captar els metalls pesats d'aigües residuals, com ara el coure, el cadmi i el zinc. El nou material també és atractiu perquè la seva producció requereix menys energia, en comparació amb els carbonis activats, el material estàndard que actualment s¿utilitza per a filtrar contaminants d'aigües residuals. Els científics de l'ARS pensen que el seu descobriment pot ser aplicat en diferents situacions pel que fa al tractament de desaprofitaments, des de tancs d'aigua fins a columnes.