7 i 8 D¿OCTUBRE | 15/08/2005  Ruralcat

Avaluació i maneig dels sols a les Terres de L¿Ebre per a una agricultura sostenible

Els propers 7 i 8 d¿ octubre, l¿Escola de Captació Agrària d¿Amposta organitza una jornada tècnica sobre l¿avaluació i maneig dels sòls a les Terres de l¿Ebre per a una agricultura sostenible.

Imatge del díptic

En agricultura, el sòl és el factor menys estudiat, tot i que, és un dels factors més importants, després del clima i l¿aigua ja que condiciona el tipus de cultiu a implantar. La variada geomorfologia de les Terres de l¿Ebre dóna lloc a una tipologia molt variada de sòls, per tant, és el lloc idoni per poder observar diferents maneigs en diferents sòls. Un dels objectius d'aquestes jornades, tècnica i de camp és donar informació bàsica sobre les característiques edàfiques que condicionen el maneig dels sòls. Durant els dos dies que duren les jornades es pretén localitzar sobre el territori els diferents tipus de sòls, determinar quins són i on es troben els millors sòls per a l¿agricultura ecològica integrada, per al cultiu d¿hortalisses, i per a l¿explotació de tarongers. També es donaran una sèrie de recomanacions sobre el tipus de maneig segons el sòl i altres factors. El primer acte de la jornada tindrà lloc el 7 d¿octubre a les 19.40 hores. La Sra. Mònica Segura, enginyera tècnica agrícola, parlarà de què és la producció agrària ecològica i la producció integrada. A les 20.00 hores el Sr. Josep Maria Ralluy, enginyer agrònom, reflexionarà sobre la importància dels sòls en els models d¿agricultura sostenible. Tot seguit, a les 20.35 hores, tindrà lloc una conferència on es definiran els mapes de sòls. El ponent serà el Sr. Joan Moisès, enginyer forestal. L¿últim acte del dia, a les 21.00 hores, tractarà sobre les necessitats edàfiques dels diferents cultius de les Terres de l¿Ebre. La conferència serà a càrrec del Sr. Josep Maria Ralluy. El dissabte 8 d¿octubre tindrà lloc la demostració de camp. A les 9.00 hores, els Srs. Joan Moisés i Josep Maria Ralluy faran una introducció a l¿observació del maneig dels diferents tipus de sòls. Per finalitzar, a les 16.00 hores, els Srs. Joan Moisés i Josep Maria Ralluy seran els encarregats de fer les avaluacions, recomanacions i conclusions. Per dinar dissabte, cal fer la reserva trucant per telèfon al 654 639 006 o enviant un e-mail a: monica.segura@gencat.net. L¿àpat té un preu aproximat de 10 euros, i s¿ha de reservar abans del 6 d¿octubre. Per a més informació, podeu adreçar-vos a:
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Escola de Capacitació Agrària d¿Amposta

Av. Josep Tarradellas, 2-12
43870 Amposta
Tel. 977 701 500
monica.segura@gencat.net