INCENDIS | 08/08/2005  Ruralcat

S'estableixen els ajuts per pal·liar els danys pels incendis en l'agricultura i la ramaderia

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l¿Ordre del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) que regula i convoca els ajuts per pal·liar els danys produïts a les explotacions agrícoles i ramaderes afectades pels incendis forestals de l¿any 2005.

Incendi que afecta una explotació ramadera de vaquí de llet

Segons l¿Ordre, s¿estableix una línia d¿ajuts amb l¿objecte de cobrir les necessitats financeres de les explotacions agràries derivades dels danys catastròfics produïts a les explotacions pels incendis forestals. La finalitat d¿aquests ajuts és la reconstrucció i/o reposició, dins de la mateixa explotació, dels elements afectats o destruïts per l¿incendi. Aquest elements poden ser les construccions ramaderes, dependències i instal·lacions de l¿explotació, la maquinària, les plantacions de conreus llenyosos, el bestiar, així com altres elements de producció afectes a l¿explotació agrícola o ramadera. Es podran acollir a aquests ajuts els Agricultors a Títol Principal o els Titulars d¿Explotació Agrària Prioritària, titulars d¿explotacions agrícoles i ramaderes ubicades dins el perímetre de la zona afectada pels incendis forestals i que hagin patit pèrdues provocades per l¿incendi que no estiguin cobertes per una pòlissa d¿assegurances.

Quantitats i terminis de sol·licitud

Els ajusts consistiran en ajuts directes a les explotacions per a la reparació de material i instal·lacions afectats pel foc, i/o reposició de farratges i palla destruïts per l¿incendi, fins a un màxim de 2.000 euros. També es contempla la bonificació d¿interessos dels préstecs d¿una línia preferencial de l¿Institut Català del Crèdit Agrari, amb crèdits de fins a 40.000¿ a 5 Anys. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies a comptar des de l¿endemà del dia de l¿incendi forestal, llevat dels ocorreguts abans de l¿entrada en vigor d¿aquest Ordre, les quals tenen de termini 15 dies a comptar des de l¿endemà de la seva publicació al DOGC. Aquesta Ordre ha vingut donada pel fort dèficit de precipitacions que s¿ha acumulat fins aquests moments, que a més dels efectes que està tenint a l¿agricultura, ha fet que s¿incrementés de forma important el risc d¿incendis forestals a tot el territori.